Immaterialrättsliga frågor

Näringsutskottets betänkande 2014/15:NU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2015

Beslut

Nej till motioner om immaterialrättsliga frågor (NU11)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om immaterialrättsliga frågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår både nationellt och på EU-nivå inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om patenträtt och åtgärder för att värna patent samt åtgärder för att stärka företagens hantering av immateriella tillgångar. Motionerna tar också upp frågor om upphovsrätt, privatkopieringsersättning och det civilrättsliga sanktionsdirektivet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nej till motioner om immaterialrättsliga frågor (NU11)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om immaterialrättsliga frågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår både nationellt och på EU-nivå inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om patenträtt och åtgärder för att värna patent samt åtgärder för att stärka företagens hantering av immateriella tillgångar. Motionerna tar också upp frågor om upphovsrätt, privatkopieringsersättning och det civilrättsliga sanktionsdirektivet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.