Immaterialrättsliga frågor

LUs betänkande 2005/06:LU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 februari 2006

Beslut

Motioner om patent och upphovsrätt (LU13)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om främst patent och upphovsrätt. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om gemenskapspatent, patent på datorrelaterade uppfinningar, patentintrångsförsäkring, upphovsrättsligt skydd, ersättning för kopiering och kassettersättning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-11-24, 2005-12-01

Motioner om patent och upphovsrätt (LU13)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om främst patent och upphovsrätt. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om gemenskapspatent, patent på datorrelaterade uppfinningar, patentintrångsförsäkring, upphovsrättsligt skydd, ersättning för kopiering och kassettersättning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.