Immaterialrättsliga frågor

LUs betänkande 2005/06:LU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 februari 2006

Beslut

Motioner om patent och upphovsrätt (LU13)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om främst patent och upphovsrätt. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om gemenskapspatent, patent på datorrelaterade uppfinningar, patentintrångsförsäkring, upphovsrättsligt skydd, ersättning för kopiering och kassettersättning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-12-01
Justering: 2006-01-19
Betänkande publicerat: 2006-01-24
Trycklov: 2006-01-24
Reservationer 13
Betänkande 2005/06:LU13

Alla beredningar i utskottet

2005-12-01, 2005-11-24

Motioner om patent och upphovsrätt (LU13)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om främst patent och upphovsrätt. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om gemenskapspatent, patent på datorrelaterade uppfinningar, patentintrångsförsäkring, upphovsrättsligt skydd, ersättning för kopiering och kassettersättning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-02-01
4

Beslut

Beslut: 2006-02-01
14 förslagspunkter, 8 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Patentansökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L220 och 2005/06:L230.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m044011
c16006
fp42006
kd25008
v22006
mp13004
-1001
Totalt24044065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Gemenskapspatent, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L348 yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (m, fp)

3. Datorrelaterade uppfinningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L283 yrkandena 1-5, 2005/06:L348 yrkande 1 och 2005/06:T500 yrkande 9.

Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m440011
c01606
fp00426
kd25008
v22006
mp01304
-1001
Totalt213294265

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Biotekniska uppfinningar, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ593 yrkandena 6-8.

5. Export av läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L278.

6. Patentintrångsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L348 yrkande 4.

Reservation 5 (m, fp)

7. Upphovsrättsligt skydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr252 yrkande 5 och 2005/06:Kr382 yrkande 35.

Reservation 6 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m204211
c15106
fp42006
kd25008
v22006
mp01304
-0101
Totalt227154265

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Kopiering av litterära verk för privat bruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L321 yrkande 2.

Reservation 7 (kd)

9. Ersättning för kopiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr382 yrkande 37 och 2005/06:Kr410 yrkande 8.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m044011
c01606
fp04107
kd02508
v22006
mp00134
-1001
Totalt1431261367

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Kassettersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L223, 2005/06:L302, 2005/06:L310 yrkande 5, 2005/06:L321 yrkande 1, 2005/06:L348 yrkande 5 och 2005/06:Kr382 yrkande 36.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (fp)
Reservation 11 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m004411
c16006
fp10416
kd02508
v22006
mp00134
-1001
Totalt161259865

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Kopieringsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L384.

12. Arenarätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L318 och 2005/06:Kr281 yrkande 4.

Reservation 12 (m, kd)

13. Översyn av upphovsrättslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L348 yrkande 6.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m044011
c01507
fp04206
kd02508
v22006
mp12104
-1001
Totalt156127066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Konsumtion av immateriella rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L358.