Immaterialrätt

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2022

Beslut

Regeringen bör se över kostnader och handläggningstider vid tvister om patent (NU22)

Handläggningstider och rättegångskostnader vid en patenttvist bör hållas nere. Det menar riksdagen och riktade därför en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att se över detta. Bakgrunden är att höga kostnader och långa handläggningstider hindrar många mindre aktörer att försvara sina patent i domstol.

Tillkännagivandet gjordes i samband med att riksdagen behandlade cirka 30 förslag i motioner om immaterialrätt från den allmänna motionstiden 2021. Riksdagen sa nej till övriga förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden om en översyn av kostnader i mål om patent. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-05-19, 2022-06-02

Regeringen bör se över kostnader och handläggningstider vid tvister om patent (NU22)

Handläggningstider och rättegångskostnader vid en patenttvist bör hållas nere. Det menar näringsutskottet och föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att se över detta. Bakgrunden är att höga kostnader och långa handläggningstider hindrar många mindre aktörer att försvara sina patent i domstol.

Förslaget om ett tillkännagivande lades fram i samband med att näringsutskottet behandlade cirka 30 förslag i motioner om immaterialrätt från den allmänna motionstiden 2021. Utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till övriga förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.