Idrott, friluftsliv och spelfrågor

Kulturutskottets bet 2010/11:KrU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2011

Beslut

Nej till motioner om idrott, friluftsliv och spelfrågor (KrU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om idrott, friluftsliv, den ideella sektorn och spelfrågor. Motionerna på idrottsområdet handlar om Idrottslyftet, jämställdhet, dopning, trakasserier och diskriminering, resekostnader, miljöarbete, OS, boxning, idrott för äldre samt handikappidrott. På friluftslivsområdet handlar motionerna om folkhälsoarbete, naturens miljö- och kulturvärden, integrationsarbete samt statliga och kommunala beslut. På spelområdet handlar motionerna om en reglerad spelmarknad, alkohol och spelverksamhet, lagskärpning när det gäller illegal spelverksamhet på gator, avskaffande av automatspelslagen samt glesbygdsföretags möjlighet att erbjuda spel via Svenska Spel och ATG.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-03-10
Justering: 2011-03-29
Betänkande publicerat: 2011-03-31
Trycklov: 2011-03-31
Reservationer 5
bet 2010/11:KrU7

Nej till motioner om idrott, friluftsliv och spelfrågor (KrU7)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om idrott, friluftsliv, den ideella sektorn och spelfrågor. Motionerna på idrottsområdet handlar om Idrottslyftet, jämställdhet, dopning, trakasserier och diskriminering, resekostnader, miljöarbete, OS, boxning, idrott för äldre samt handikappidrott. På friluftslivsområdet handlar motionerna om folkhälsoarbete, naturens miljö- och kulturvärden, integrationsarbete samt statliga och kommunala beslut. På spelområdet handlar motionerna om en reglerad spelmarknad, alkohol och spelverksamhet, lagskärpning när det gäller illegal spelverksamhet på gator, avskaffande av automatspelslagen samt glesbygdsföretags möjlighet att erbjuda spel via Svenska Spel och ATG.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-07
4

Beslut

Beslut: 2011-04-07
20 förslagspunkter, 16 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 april 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Idrottslyftet/Handslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr264 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (båda S),
2010/11:Kr285 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 18,
2010/11:Kr295 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 1,
2010/11:Kr303 av Carina Moberg och Tommy Waidelich (båda S) och
2010/11:Kr306 av Gunnar Sandberg och Marie Nordén (båda S).

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M960011
MP18016
FP18006
C19004
SD19001
V00181
KD17002
Totalt187951948

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr321 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),
2010/11:Kr335 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 2 och
2010/11:MJ278 av Cecilia Widegren (M) yrkande 4.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M960011
MP01906
FP18006
C19004
SD19001
V01801
KD17002
Totalt169133047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Dopning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr222 av Johan Pehrson (FP).

4. Trakasserier och diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr221 av Maria Lundqvist-Brömster (FP),
2010/11:Kr291 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) och
2010/11:Kr335 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP17116
FP18006
C19004
SD19001
V01801
KD17002
Totalt28219147

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Resekostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr324 av Karin Åström och Sven-Erik Bucht (båda S).

6. Miljöarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr335 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 4 (V)

7. OS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr205 av Hans Backman (FP) och
2010/11:Kr336 av Per Åsling (C).

8. Boxning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr313 av Erik Bengtzboe och Staffan Anger (båda M) och
2010/11:Kr314 av Erik Bengtzboe och Staffan Anger (båda M).

9. Idrott för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr335 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 5 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S951016
M960011
MP19006
FP18006
C19004
SD01901
V01801
KD17002
Totalt26438047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Ridning och handikappidrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:MJ278 av Cecilia Widegren (M) yrkande 3.

11. Folkhälsoarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr295 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 2.

12. Naturens miljö- och kulturvärden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr295 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 3.

13. Integrationsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr295 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 4.

14. Friluftsaktiviteter i statliga och kommunala beslut och satsningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr295 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 5.

15. Den ideella sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr326 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD).

16. Reglerad spelmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr245 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén (båda M) och
2010/11:Kr251 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin (båda M) yrkandena 1 och 2.

17. Alkohol och spelverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr233 av Jan R Andersson (M).

18. Lagskärpning rörande illegal spelverksamhet på gator

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr272 av Johan Pehrson (FP).

19. Avskaffande av automatspelslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr316 av Gunnar Axén och Betty Malmberg (båda M).

20. Svenska Spel och ATG i glesbygd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr232 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (båda M).