Idrott, friluftsliv och folkbildning

Kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om idrott, friluftsliv och folkbildning (KrU2)

Riksdagen sa nej till motioner inom idrott, friluftsliv och folkbildning. Motionerna handlar till exempel om områdena jämställdhet, arenabyggen, osunda kroppsideal, matchfixning och ett äldrelyft inom idrotten. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom områden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-25
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-26
Reservationer 16
Betänkande 2017/18:KrU2

Nej till motioner om idrott, friluftsliv och folkbildning (KrU2)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner inom idrott, friluftsliv och folkbildning. Motionerna handlar till exempel om områdena jämställdhet, arenabyggen, osunda kroppsideal, matchfixning och ett äldrelyft inom idrotten. Utskottet hänvisar i sina ställningstaganden bland annat till att arbete redan pågår inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-28
Debatt i kammaren: 2018-03-01
4

Beslut

Beslut: 2018-03-01
21 förslagspunkter, 13 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 mars 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Måluppfyllelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1926 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 1 och

2017/18:2899 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 1 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 72 0 0 11
SD 39 0 0 6
MP 19 0 0 6
C 16 0 0 6
V 16 0 0 5
L 0 13 0 6
KD 11 0 0 5
- 2 0 0 3
Totalt 270 13 0 66


2. Barnrättsperspektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 2 (M)

3. Inkludering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:674 av Eva-Lena Jansson och Matilda Ernkrans (båda S) yrkande 2,

2017/18:1926 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 5,

2017/18:3761 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 6 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 49.

Reservation 3 (C)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 72 0 0 11
SD 39 0 0 6
MP 19 0 0 6
C 0 0 16 6
V 16 0 0 5
L 0 13 0 6
KD 11 0 0 5
- 2 0 0 3
Totalt 254 13 16 66


4. Fritidsbanker och parasportotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:672 av Pyry Niemi och Gustaf Lantz (båda S),

2017/18:1608 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkande 5 och

2017/18:3761 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 71 0 0 12
SD 0 39 0 6
MP 19 0 0 6
C 0 0 16 6
V 16 0 0 5
L 13 0 0 6
KD 11 0 0 5
- 0 2 0 3
Totalt 225 41 16 67


5. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:436 av Robert Hannah (L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1917 av Eva-Lena Jansson (S),

2017/18:2322 av Cecilia Widegren (M) yrkande 4,

2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 12 och

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 8 och 9.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (C)
Reservation 9 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 0 72 11
SD 39 0 0 6
MP 19 0 0 6
C 0 16 0 6
V 16 0 0 5
L 0 0 13 6
KD 11 0 0 5
- 2 0 0 3
Totalt 182 16 85 66


6. Integration och asylboende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2331 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1-3,

2017/18:3067 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2 och

2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 10 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 72 0 11
SD 39 0 0 6
MP 19 0 0 6
C 0 16 0 6
V 16 0 0 5
L 0 13 0 6
KD 0 11 0 5
- 2 0 0 3
Totalt 171 112 0 66


7. Antidopningsorganisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:850 av Mattias Ottosson (S),

2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 2 och

2017/18:3132 av Saila Quicklund (M) yrkande 1.

Reservation 11 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 72 0 11
SD 39 0 0 6
MP 18 0 0 7
C 16 0 0 6
V 16 0 0 5
L 13 0 0 6
KD 11 0 0 5
- 2 0 0 3
Totalt 210 72 0 67


8. Matchfixning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1607 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 72 0 0 11
SD 0 39 0 6
MP 19 0 0 6
C 16 0 0 6
V 16 0 0 5
L 13 0 0 6
KD 11 0 0 5
- 0 2 0 3
Totalt 242 41 0 66


9. Idrottens betydelse för folkhälsan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1926 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 3 och

2017/18:3067 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3.

Reservation 13 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 72 0 11
SD 39 0 0 6
MP 18 0 0 7
C 0 16 0 6
V 16 0 0 5
L 0 13 0 6
KD 0 11 0 5
- 2 0 0 3
Totalt 170 112 0 67


10. Osunda kroppsideal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 1 och

2017/18:3132 av Saila Quicklund (M) yrkande 7.

Reservation 14 (M)

11. Äldrelyft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 15 (M)

12. Idrott på fritidshem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 8 och

2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 16 (M)

13. OS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1879 av Mathias Tegnér m.fl. (S) och

2017/18:3485 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C).

14. Arenabyggen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3012 av Rasmus Ling (MP).

15. Legitimerad tränare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2562 av Lotta Olsson (M).

16. Kunskap om fjällvärlden och fjällsäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1774 av Johan Hultberg (M) yrkande 1.

17. Strategi för svensk friluftsnäring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3075 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (båda M) yrkande 1.

18. Stöd till folkbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:153 av Said Abdu (L) yrkande 3.

19. Ökade insatser för undervisning i tyska

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3744 av Sofia Damm (KD) yrkande 3.

20. Enklare tolkutbildningar och en myndighet för språk- och teckenspråkstolkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:52 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 2 och

2017/18:2585 av Lotta Olsson (M).

21. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:153 av Said Abdu (L) yrkande 2,

2017/18:174 av Jeff Ahl och Angelika Bengtsson (båda SD),

2017/18:404 av Bengt Eliasson och Said Abdu (båda L) yrkande 3,

2017/18:699 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) yrkandena 1-3,

2017/18:1255 av Finn Bengtsson (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1730 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1911 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:2005 av Helena Bouveng (M),

2017/18:2062 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2017/18:2316 av Lotta Finstorp och Lars Beckman (båda M),

2017/18:2322 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 3 och 5,

2017/18:3067 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5,

2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkandena 7, 11 och 12,

2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 20,

2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD),

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5 och

2017/18:3761 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 9.