Idrott, friluftsliv och folkbildning

Kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om idrott, friluftsliv och folkbildning (KrU2)

Riksdagen sa nej till motioner inom idrott, friluftsliv och folkbildning. Motionerna handlar till exempel om områdena jämställdhet, arenabyggen, osunda kroppsideal, matchfixning och ett äldrelyft inom idrotten. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom områden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om idrott, friluftsliv och folkbildning (KrU2)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner inom idrott, friluftsliv och folkbildning. Motionerna handlar till exempel om områdena jämställdhet, arenabyggen, osunda kroppsideal, matchfixning och ett äldrelyft inom idrotten. Utskottet hänvisar i sina ställningstaganden bland annat till att arbete redan pågår inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.