Icke joniserande strålning, m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2001/02:MJU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2002

Beslut

Motioner om icke joniserande strålning (MJU11)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om icke joniserande strålning. Motionerna behandlar bl.a. eventuella hälsorisker förenade med de högfrekventa fält som alstras vid användningen av mobiltelefoner, strålningsförhållandena kring basstationer och riskerna med UV-strålning.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om icke joniserande strålning (MJU11)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2001 om icke joniserande strålning. Motionerna behandlar bl.a. eventuella hälsorisker förenade med de högfrekventa fält som alstras vid användningen av mobiltelefoner, strålningsförhållandena kring basstationer och riskerna med UV-strålning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.