Hyresrätt och bostadsrätt m.m.

BOUs betänkande 2003/04:BOU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2003

Beslut

Motioner om hyresrätt och bostadsrätt (BoU3)

Riksdagen sa nej till motioner om hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och ägarlägenheter. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-10-28
Justering: 2003-11-20
Betänkande publicerat: 2003-11-26
Trycklov: 2003-11-25
Reservationer 20
Betänkande 2003/04:BOU3

Motioner om hyresrätt och bostadsrätt (BoU3)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och ägarlägenheter. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-04
4

Beslut

Beslut: 2003-12-09
18 förslagspunkter, 13 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Systemet för hyressättning - den allmänna lagregleringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo236 yrkande 2 i denna del, 2003/04:Bo257 yrkandena 7 i denna del och 18, 2003/04:Bo263 yrkandena 3 och 4 och 2003/04:Bo297 yrkande 19.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04807
c11803
fp04206
kd02706
v25005
mp14003
-0000
Totalt170135044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Systemet för hyressättning - regleringen för nyproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo236 yrkandena 2 i denna del och 3, 2003/04:Bo253 yrkande 4, 2003/04:Bo257 yrkande 7 i denna del, 2003/04:Bo263 yrkande 5 och 2003/04:Bo297 yrkande 18.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m14707
c01903
fp04206
kd02706
v25005
mp15002
-0000
Totalt171135043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Hyressättning för studentbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo248 yrkandena 1-3.

Reservation 3 (kd)

4. Hyra och yta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo273.

5. Det kollektiva förhandlingssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L351 yrkande 7, 2003/04:Bo236 yrkande 2 i denna del, 2003/04:Bo257 yrkande 21 och 2003/04:Bo297 yrkande 20.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (c, kd)
Reservation 6 (fp)

6. Bostadsförvaltningslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo258 yrkande 4 och 2003/04:Bo267.

Reservation 7 (m)
Reservation 8 (v)

7. Andrahandsuthyrning - rätt till förstahandsavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo231 yrkande 2.

Reservation 9 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c19003
fp42006
kd27006
v02505
mp01502
-0000
Totalt26640043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Andrahandsuthyrning - överhyra

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo231 yrkandena 3 och 4.

Reservation 10 (c, v)

9. Andrahandsuthyrning - blockuthyrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo231 yrkande 7.

Reservation 11 (v)

10. Andrahandsuthyrning - besittningsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo252 yrkande 8.

Reservation 12 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c19003
fp41106
kd27006
v02505
mp15002
-0000
Totalt28026043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Förutsättningarna för vräkning - samrådsförfarande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo261 yrkande 5.

Reservation 13 (m, fp)
Reservation 14 (c, kd)

12. Förutsättningarna för vräkning - betalningsförsummelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo252 yrkande 5.

Reservation 15 (v)

13. Besittningsskydd i en- och tvåfamiljshus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo240.

Reservation 16 (v)

14. Kooperativ hyresrätt - kommunalt inflytande över allmännyttiga föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo293.

15. Ombildning till bostadsrätt - majoritetsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo236 yrkande 5, 2003/04:Bo257 yrkande 14, 2003/04:Bo258 yrkande 7, 2003/04:Bo263 yrkande 21, 2003/04:Bo282 i denna del och 2003/04:Bo297 yrkande 24.

Reservation 17 (m, fp)
Reservation 18 (c, kd)

16. Ombildning till bostadsrätt - förbudet mot dubbelupplåtelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo257 yrkande 13 och 2003/04:Bo282 i denna del.

Reservation 19 (m, kd)

17. Bostadsrätt - inskrivningsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L282 yrkande 2.

18. Ägarlägenheter - införandet av en ny ägarform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo236 yrkande 6, 2003/04:Bo254 yrkande 1, 2003/04:Bo257 yrkande 3, 2003/04:Bo282 i denna del och 2003/04:Bo297 yrkande 26.

Reservation 20 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04807
c01903
fp04206
kd02706
v25005
mp14012
-0000
Totalt169136143

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag