Hyresrätt m.m.

Civilutskottets bet 2015/16:CU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2016

Beslut

Hyresrätter bör kunna ombildas till ägarlägenheter (CU14)

Hyreslägenheter i flerbostadshus ska kunna omvandlas till ägarlägenheter. Det kan göra att mångfalden av boendeformer ökar och leda till minskad boendesegregation. Det anser riksdagen som riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Tillkännagivandet omfattar även ett hyrköpsystem för bostäder. Hyrköp innebär att hyresgästen efter en viss tid har rätt att köpa lägenheten.

Riksdagen sa nej till flera andra motioner med hänvisning till att det redan pågår arbete inom området. Motionerna handlar bland annat om hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ombildning till bostadsrätt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkänna-givande om att införa möjligheter till omvandling till ägarlägenheter m.m. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-09
Justering: 2016-03-17
Trycklov: 2016-03-17
Reservationer 17
bet 2015/16:CU14

Hyresrätter bör kunna ombildas till ägarlägenheter (CU14)

Hyreslägenheter i flerbostadshus ska kunna omvandlas till ägarlägenheter. Det kan göra att mångfalden av boendeformer ökar och leda till minskad boendesegregation. Det anser civilutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Civilutskottet vill att tillkännagivandet även ska omfatta ett hyrköpsystem för bostäder. Hyrköp innebär att hyresgästen efter en viss tid har rätt att köpa lägenheten.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till flera andra motioner med hänvisning till att det redan pågår arbete inom området. Motionerna handlar bland annat om hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ombildning till bostadsrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-22
Debatt i kammaren: 2016-03-23
4

Beslut

Beslut: 2016-04-06
18 förslagspunkter, 9 acklamationer, 9 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 april 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det grundläggande hyressättningssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:30 av Nina Lundström (FP) yrkande 1,

2014/15:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 12-14,

2014/15:906 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

2014/15:1266 av Martin Kinnunen (SD) yrkande 1,

2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 16,

2015/16:373 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 16-18,

2015/16:1351 av Sofia Fölster (M),

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 25 och 27,

2015/16:2095 av Erik Bengtzboe och Hans Rothenberg (båda M),

2015/16:2790 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 1 och

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 75 0 0 9
SD 38 0 0 10
MP 22 0 0 3
C 0 0 20 2
V 0 0 18 3
L 0 17 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 252 17 38 42


2. Presumtionshyror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 18,

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 26,

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 30 och

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 4 (M, L, KD)
Reservation 5 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 9
SD 38 0 0 10
MP 22 0 0 3
C 0 0 20 2
V 17 0 1 3
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 180 107 21 41


3. Skyddsregeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:496 av Sanne Eriksson (S).

Reservation 6 (V)

4. Andrahandsupplåtelser, privatuthyrning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 29,

2015/16:2295 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 4,

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 31 och 32 samt

2015/16:2790 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 2.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 9
SD 38 0 0 10
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 0 0 17 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 216 75 17 41


5. Deposition i samband med en andrahandsupplåtelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2790 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 3.

Reservation 9 (M, L)

6. Hyresstatistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:30 av Nina Lundström (FP) yrkande 2.

Reservation 10 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 9
SD 38 0 0 10
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 181 127 0 41


7. Till- och frånval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 19 och

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 35.

Reservation 11 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 9
SD 38 0 0 10
MP 21 0 0 4
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 180 127 0 42


8. Rivningskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:373 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 15.

Reservation 12 (V)

9. Brottslig verksamhet som uppsägningsgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 9.

Reservation 13 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 9
SD 38 0 0 10
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 181 127 0 41


10. Bristande fastighetsförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10 och

2015/16:373 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 12-14.

Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 38 0 0 10
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 289 18 0 42


11. Det kollektiva hyresförhandlingssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:349 av Andreas Norlén (M) yrkandena 1 och 2.

12. Lokalhyresgästens besittningsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:329 av Emanuel Öz (S) och

2015/16:589 av Emanuel Öz (S).

13. Hyra av parkeringsplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling (båda MP) yrkande 8.

14. Tobaksrökning på balkong

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:597 av Anna Wallentheim (S).

15. Främjande av kooperativ hyresrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2077 av Lennart Axelsson m.fl. (S).

16. Bostadsrättsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2790 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 12.

Reservation 15 (L)

17. Ombildning till bostadsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9,

2014/15:1928 av Teres Lindberg (S) yrkandena 2-4 och

2015/16:373 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 5 och 11.

Reservation 16 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 38 0 0 10
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 289 18 0 42


18. Omvandling till ägarlägenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om att införa möjligheter till omvandling till ägarlägenheter m.m. och tillkännager detta för reger-ingen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2014/15:12 av Nina Lundström (FP) yrkande 2,

2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M),

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 22,

2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 12 och

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 28 och 29,

bifaller delvis motionerna

2014/15:12 av Nina Lundström (FP) yrkande 1,

2014/15:2020 av Christian Holm och Johan Hultberg (M),

2015/16:1234 av Christian Holm Barenfeld och Johan Hultberg (båda M),

2015/16:2295 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 2 och

2015/16:2790 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 11 och

avslår motion

2015/16:2295 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1 och 3.

Reservation 17 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 102 0 10
M 75 0 0 9
SD 38 0 0 10
MP 2 20 0 3
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 168 140 0 41