Hyresrätt m.m.

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 februari 2014

Beslut

Nej till motioner om hyresrätt och bostadsrätt (CU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om hyresrätt, bostadsrätt och kooperativ hyresrätt samt ombildning till bostadsrätt och ägarlägenheter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2013-12-05, 2013-12-12

Nej till motioner om hyresrätt och bostadsrätt (CU9)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om hyresrätt, bostadsrätt och kooperativ hyresrätt samt ombildning till bostadsrätt och ägarlägenheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.