Hyresrätt m.m.

Civilutskottets betänkande 2012/13:CU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2013

Beslut

Personer som misshandlas av sin partner bör få bättre skydd mot vräkning (CU11)

Riksdagen anser att kvinnor och män som misshandlas av sin partner ska få bättre skydd mot att vräkas ur sin hyresrätt på grund av störningar och skadegörelse i samband med misshandeln. Riksdagen gav i ett tillkännagivande regeringen i uppdrag att se över frågan. Efter det bör regeringen skyndsamt återkomma till riksdagen med ett förslag till ändring i hyreslagen.

Riksdagen konstaterar att den här typen av misshandel ofta sker i situationer där lägenheten utsätts för skadegörelse. Både skadegörelsen och de störningar som andra hyresgäster i huset utsätts för kan leda till att hyresgästerna förlorar lägenheten. I den rättsliga prövningen efter en sådan uppsägning tar rätten i många fall inte tillräcklig hänsyn till den misshandlade partnerns och eventuella barns behov av lägenheten. Man tar inte heller alltid tillräcklig hänsyn till brottsoffrets utsatta situation. Riksdagens beslut grundar sig på två motioner från Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner om hyresrätt från allmänna motionstiden 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionerna 2012/13:C400 yrkande 34 och 2012/13:So267 yrkandena 3 och 4. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2013-03-05, 2013-03-07

Personer som misshandlas av sin partner bör få bättre skydd mot vräkning (CU11)

Civilutskottet anser att kvinnor och män som misshandlas av sin partner ska få bättre skydd mot att vräkas ur sin hyresrätt på grund av störningar och skadegörelse i samband med misshandeln. Utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ger regeringen i uppdrag att se över frågan. Efter det bör regeringen skyndsamt återkomma till riksdagen med ett förslag till ändring i hyreslagen.

Utskottet konstaterar att den här typen av misshandel ofta sker i situationer där lägenheten utsätts för skadegörelse. Både skadegörelsen och de störningar som andra hyresgäster i huset utsätts för kan leda till att hyresgästerna förlorar lägenheten. I den rättsliga prövningen efter en sådan uppsägning tar rätten i många fall inte tillräcklig hänsyn till den misshandlade partnerns och eventuella barns behov av lägenheten. Man tar inte heller alltid tillräcklig hänsyn till brottsoffrets utsatta situation. Utskottets förslag grundar sig på två motioner från Vänsterpartiet.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner om hyresrätt från allmänna motionstiden 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.