Hyresrätt m.m.

BOUs betänkande 2002/03:BOU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2003

Beslut

Motioner om hyresrätt (BoU7)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om hyreslagsstiftning och bostadsförsörjning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om hyresrätt (BoU7)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om hyreslagsstiftning och bostadsförsörjning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.