Hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter m.m.

BOUs betänkande 2001/02:BOU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 maj 2002

Beslut

Motioner om hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter (BoU13)

Riksdagen avslog motioner från främst allmänna motionstiden 2001 om hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. Vissa bostadsförsörjningsfrågor liksom frågan om tredimensionell fastighetsbildning behandlades också.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter (BoU13)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från främst allmänna motionstiden 2001 om hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. Vissa bostadsförsörjningsfrågor liksom frågan om tredimensionell fastighetsbildning behandlas också.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.