Hushållningen med mark- och vattenområden

Civilutskottets bet 2018/19:CU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om hushållningen med mark- och vattenområden (CU5)

Riksdagen sa nej till cirka 40 motioner om hushållning med vattenområden. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom flera av frågorna som förslagen handlar om. Motionerna handlar bland annat om skyddet av brukningsvärd jordbruksmark, skyddet av vattenområden, tillstånd för vattenverksamhet, allmänna vattentjänster och stranderosion.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-02-12
Justering: 2019-02-26
Trycklov: 2019-02-27
Reservationer 11
bet 2018/19:CU5

Alla beredningar i utskottet

2019-02-12, 2019-01-29

Nej till motioner om hushållningen med mark- och vattenområden (CU5)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 motioner om hushållning med vattenområden. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom flera av frågorna som förslagen handlar om. Motionerna handlar bland annat om skyddet av brukningsvärd jordbruksmark, skyddet av vattenområden, tillstånd för vattenverksamhet, allmänna vattentjänster och stranderosion.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-05
Debatt i kammaren: 2019-03-06
4

Beslut

Beslut: 2019-03-06
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 mars 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksintressen och behovet av bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 10,

2018/19:2161 av Saila Quicklund (M),

2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 1 och 3,

2018/19:2573 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 12,

2018/19:2574 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 12,

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 29 och 30,

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 15, 16, 22 och 24 samt

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 30 och 31.

Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 60 0 10
SD 1 0 59 2
C 28 0 0 3
V 25 0 0 3
KD 0 19 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 169 79 59 42


2. Skyddet av brukningsvärd jordbruksmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 20,

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 5,

2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 12,

2018/19:2500 av Kristina Yngwe (C) och

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 4 i denna del.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 1 60 9
SD 9 0 51 2
C 28 0 0 3
V 0 26 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 171 27 111 40


3. Skyddet av vattenområden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 22,

2018/19:701 av Peter Persson (S) yrkande 1,

2018/19:1612 av Hans Ekström m.fl. (S),

2018/19:2152 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1-3,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 21.2 och 22 samt

2018/19:2310 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 6 (V)

4. Tillstånd för vattenverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:299 av Angelika Bengtsson (SD),

2018/19:701 av Peter Persson (S) yrkande 2,

2018/19:1125 av Sten Bergheden (M),

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 14,

2018/19:1333 av Cecilia Widegren (M) yrkande 4,

2018/19:1725 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 15,

2018/19:2411 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C),

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 28 och

2018/19:2924 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 7 (M, C, KD)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 60 1 9
SD 0 0 60 2
C 0 28 0 3
V 25 0 0 3
KD 0 19 0 3
L 0 0 15 5
MP 13 0 0 3
Totalt 124 107 76 42


5. Allmänna vattentjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 30,

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 34 och 35,

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 4 i denna del och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 21.

Reservation 10 (M, KD)
Reservation 11 (SD)

6. Stranderosion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:740 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) och

2018/19:2079 av Anders Hansson m.fl. (M) yrkandena 1-3.