Hushållningen med mark- och vattenområden

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om hushållningen med mark- och vattenområden (CU17)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om hushållningen med mark- och vattenområden. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om hushållningen med mark- och vattenområden, insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag, vattenverksamheter, stranderosion och allmänna vattentjänster.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2014-02-04, 2014-02-06

Nej till motioner om hushållningen med mark- och vattenområden (CU17)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om hushållningen med mark- och vattenområden. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om hushållningen med mark- och vattenområden, insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag, vattenverksamheter, stranderosion och allmänna vattentjänster.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.