Höjt tak för RUT-avdrag

Skatteutskottets bet 2018/19:SkU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2019

Beslut

Ja till höjt tak för RUT-avdrag (SkU20)

Mer avdrag för att köpa hjälp till hemmet

Man kan få avdrag på skatten
när man köper vissa tjänster till hemmet.
Det innebär att man betalar mindre skatt.
Avdraget på skatten kan till exempel vara för
hjälp att städa eller passa barn.
Avdraget kallas för RUT-avdrag.

Med de regler som gäller nu kan man få
avdrag för 25 000 kronor per person och per år.
Nu ska summan höjas till 50 000.
Det har riksdagen bestämt.
De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019.

Regeringen föreslår att taket för RUT-avdrag höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Regeringens förslag bygger på den överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna som gjordes i januari 2019.

Enligt dagens regler om skattereduktion för vissa hushållsnära tjänster, det så kallade RUT-avdraget, kan privatpersoner få avdrag på skatten för exempelvis städning, barnpassning och trädgårdssysslor. För personer under 65 år gäller detta för kostnader upp till högst 25 000 kronor per person och per år. Nu vill regeringen höja taket till 50 000 kronor, så att taket är detsamma för alla skattskyldiga oavsett ålder.

Riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag och sa ja till det. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019, men gäller retroaktivt för hela beskattningsåret 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-07
Justering: 2019-05-16
Trycklov: 2019-05-22
Reservationer 2
bet 2018/19:SkU20

Ja till höjt tak för RUT-avdrag (SkU20)

Regeringen föreslår att taket för RUT-avdrag höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Regeringens förslag bygger på den överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna som gjordes i januari 2019.

Enligt dagens regler om skattereduktion för vissa hushållsnära tjänster, det så kallade RUT-avdraget, kan privatpersoner få avdrag på skatten för exempelvis städning, barnpassning och trädgårdssysslor. För personer under 65 år gäller detta för kostnader upp till högst 25 000 kronor per person och per år. Nu vill regeringen höja taket till 50 000 kronor, så att taket är detsamma för alla skattskyldiga oavsett ålder.

Skatteutskottet ställer sig bakom regeringens förslag och föreslår att riksdagen säger ja till det. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2019, men ska gälla retroaktivt för hela beskattningsåret 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
4

Beslut

Beslut: 2019-06-04
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 4 juni 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Höjt tak för RUT-avdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,
3. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:89 punkterna 1-3 och avslår motion

2018/19:3073 av Tony Haddou m.fl. (V).

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 63 0 0 7
SD 58 0 0 4
C 28 0 0 3
V 0 27 0 1
KD 19 0 0 3
L 17 0 0 2
MP 10 0 0 6
- 0 0 0 1
Totalt 286 27 0 36


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 1 0 9
M 0 63 0 7
SD 58 0 0 4
C 28 0 0 3
V 0 0 27 1
KD 0 19 0 3
L 17 0 0 2
MP 10 0 0 6
- 0 0 0 1
Totalt 203 83 27 36