Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2014

Beslut

Nej till motioner om högskolan (UbU13)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om högskolan. Skälet är främst att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om högskoleutbildningars koppling till arbetsmarknaden, jämställdhet, inrättande av nya utbildningar och framtida satsningar på vissa högskolor, universitet och utbildningar. Andra motioner handlar om innehållet i vissa utbildningar, tillträde till högskoleutbildning, breddad rekrytering och studentinflytande.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

70 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-12-12
Justering: 2014-01-23
Betänkande publicerat: 2014-01-27
Trycklov: 2014-01-27
Reservationer 15
Betänkande 2013/14:UbU13

Nej till motioner om högskolan (UbU13)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om högskolan. Skälet är främst att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om högskoleutbildningars koppling till arbetsmarknaden, jämställdhet, inrättande av nya utbildningar och framtida satsningar på vissa högskolor, universitet och utbildningar. Andra motioner handlar om innehållet i vissa utbildningar, tillträde till högskoleutbildning, breddad rekrytering och studentinflytande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-05
4

Beslut

Beslut: 2014-02-20
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 februari 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande högskolefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C435 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 4,
2013/14:Ub258 av Gunilla Nordgren (M),
2013/14:Ub394 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 1, 2, 5 och 6,
2013/14:Ub469 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 10,
2013/14:Ub496 av Tomas Eneroth m.fl. (S),
2013/14:Ub570 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 10,
2013/14:Ub572 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 1, 2, 10, 16 och 18 samt
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 10.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP00178
FP17007
C17006
SD00191
V00190
KD17002
Totalt148965550

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Kvalitetsutvärderingssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub572 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 6 (S, MP)

3. Arbetsmarknadskoppling och broar mellan högskola och yrkeshögskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub572 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 6 och 11.

Reservation 5 (S, V)

4. Jämställdhet och kunskap om genus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub572 yrkande 17.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP01708
FP17007
C17006
SD19001
V01900
KD17002
Totalt167132050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Nya utbildningar och inriktningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkandena 49 och 50,
2013/14:Ub301 av Eva Flyborg (FP) och
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 11.

Reservation 8 (S)

6. Framtida utbyggnad av lärosäten och utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub279 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 1,
2013/14:Ub281 av Krister Hammarbergh (M),
2013/14:Ub361 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Ub493 av Carin Runeson och Roza Güclü Hedin (båda S),
2013/14:Ub568 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 4,
2013/14:Ub572 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 5,
2013/14:Ub583 av Per Lodenius (C),
2013/14:N333 av Christer Nylander (FP) yrkande 8 och
2013/14:N340 av Isak From m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 9 (S)

7. Utbildningens struktur och innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju388 av Mats Odell (KD) yrkande 2,
2013/14:Ub267 av Hillevi Larsson (S),
2013/14:Ub387 av Ellen Juntti (M),
2013/14:Ub402 av Anne Marie Brodén (M),
2013/14:Ub440 av Elin Lundgren (S),
2013/14:Ub441 av Åsa Lindestam m.fl. (S),
2013/14:Ub537 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) och
2013/14:Ub574 av Tina Ehn m.fl. (MP).

Reservation 10 (S, V)
Reservation 11 (MP)

8. Förlängning av lärarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub397 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 12 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP01708
FP17007
C17006
SD19001
V01900
KD17002
Totalt26236051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Breddad rekrytering, tillträde och studentfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub214 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP),
2013/14:Ub273 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 7,
2013/14:Ub286 av Ingela Nylund Watz (S),
2013/14:Ub309 av Magnus Sjödahl (KD),
2013/14:Ub442 av Marie Nordén (S),
2013/14:Ub489 av Pia Nilsson m.fl. (S),
2013/14:Ub501 av Teres Lindberg (S),
2013/14:Ub522 av Robert Halef (KD) yrkandena 1 och 2 samt
2013/14:Ub572 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 9 och 19.

Reservation 13 (S, V)
Reservation 14 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009616
M970010
MP01708
FP17007
C17006
SD19001
V00190
KD17002
Totalt1671711550

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Antagningsregler, insatser för utländska akademiker m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 21 och
2013/14:Ub572 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 12-15.

Reservation 15 (S, MP)

11. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.