Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2012

Beslut

Riksdagen vill att teckenspråk ska kunna ge meritpoäng (UbU17)

Elever som läser moderna språk på högre nivåer i gymnasieskolan kan få så kallade meritpoäng. Teckenspråk likställs inte i dag med moderna språk och ger därför inte meritpoäng. Riksdagen vill att teckenspråk ska likställas med moderna språk när det gäller meritpoäng. Detta för att inte missgynna elever som väljer att studera teckenspråk på avancerad nivå. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen.

Bakgrunden är att regeringen och riksdagen tidigare har bedömt att det är viktigt att uppmuntra elever att fortsätta sina studier i moderna språk på högre nivåer i gymnasiet. Därför infördes meritpoäng för moderna språk. Samtidigt finns det tecken på att gymnasie- och högstadieelever väljer bort studier i teckenspråk av strategiska skäl. Detta eftersom teckenspråk inte ger meritpoäng på samma sätt som moderna språk.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om högskolan.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande för regeringen om meritpoäng för teckenspråk. För att inte missgynna de elever som väljer att studera teckenspråk på avancerad nivå i gymnasieskolan bör ämnet enligt utskottet likställas med moderna språk i fråga om meritpoäng. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2011/12:299 yrkande 4 och 2011/12:Ub396. Övriga motioner avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

85 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-01
Justering: 2012-03-29
Betänkande publicerat: 2012-03-30
Trycklov: 2012-03-30
Reservationer 33
Betänkande 2011/12:UbU17

Utbildningsutskottet vill att teckenspråk ska kunna ge meritpoäng (UbU17)

Elever som läser moderna språk på högre nivåer i gymnasieskolan kan få så kallade meritpoäng. Teckenspråk likställs inte i dag med moderna språk och ger därför inte meritpoäng. Utbildningsutskottet vill att teckenspråk ska likställas med moderna språk när det gäller meritpoäng. Detta för att inte missgynna elever som väljer att studera teckenspråk på avancerad nivå. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen.

Bakgrunden är att regeringen och riksdagen tidigare har bedömt att det är viktigt att uppmuntra elever att fortsätta sina studier i moderna språk på högre nivåer i gymnasiet. Därför infördes meritpoäng för moderna språk. Samtidigt finns det tecken på att gymnasie- och högstadieelever väljer bort studier i teckenspråk av strategiska skäl. Detta eftersom teckenspråk inte ger meritpoäng på samma sätt som moderna språk.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om högskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-04-19
4

Beslut

Beslut: 2012-04-25
25 förslagspunkter, 10 acklamationer, 15 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 april 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande högskolefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub244 yrkande 2, 2011/12:Ub277, 2011/12:Ub460 yrkande 1 och 2011/12:Ub466.

Reservation 1 (S)

2. Resursfördelningssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub460 yrkande 3 och 2011/12:Ub495 yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (S, SD)
Reservation 3 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M930014
MP00214
FP20004
C16025
SD01900
V16003
KD18001
-0001
Totalt1631122351

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Höjd kvalitet i utbildningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub460 yrkande 4 och 2011/12:Ub495 yrkande 11.

Reservation 4 (S, SD)
Reservation 5 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M930014
MP00214
FP20004
C18005
SD01900
V16003
KD18001
-0001
Totalt1651122151

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Högskola och yrkeshögskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub460 yrkande 6.

Reservation 6 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M930014
MP22003
FP20004
C18005
SD01900
V16003
KD18001
-0001
Totalt187112050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Pedagogisk utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub460 yrkande 11.

Reservation 7 (S)

6. Högskoleutbildningarnas arbetslivsanknytning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub268, 2011/12:Ub293, 2011/12:Ub460 yrkande 5 och 2011/12:Ub495 yrkande 6.

Reservation 8 (S, SD)
Reservation 9 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M930014
MP00223
FP20004
C18005
SD01900
V10153
KD18001
-0001
Totalt1501123750

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Anställningsbarhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub508 yrkandena 1-3.

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M920015
MP22003
FP20004
C18005
SD01900
V16003
KD18001
-0001
Totalt27919051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Jämställdhet och lika behandling i högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub460 yrkande 10 och 2011/12:Ub495 yrkande 12.

Reservation 11 (S)
Reservation 12 (MP)

9. Invandrade akademiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub460 yrkande 9.

Reservation 13 (S)

10. Framtida förstärkningar av vissa utbildningar och lärosäten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub223, 2011/12:Ub278, 2011/12:Ub297, 2011/12:Ub306, 2011/12:Ub354, 2011/12:Ub374, 2011/12:Ub380, 2011/12:Ub384, 2011/12:Ub388, 2011/12:Ub395, 2011/12:Ub439, 2011/12:Ub445, 2011/12:Ub490, 2011/12:Ub499, 2011/12:Ub515 och 2011/12:T445 yrkande 5.

Reservation 14 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M930014
MP22003
FP20004
C18005
SD01900
V16003
KD18001
-0001
Totalt28019050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Nya högskoleutbildningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf241 yrkande 59, 2011/12:Kr297 yrkandena 26 och 27, 2011/12:Ub209, 2011/12:Ub241 yrkande 3, 2011/12:Ub242 yrkande 1, 2011/12:Ub256, 2011/12:Ub279, 2011/12:Ub312, 2011/12:Ub318, 2011/12:Ub343, 2011/12:Ub352, 2011/12:Ub385, 2011/12:Ub430 yrkandena 1 och 2, 2011/12:Ub437 och 2011/12:Ub471 yrkande 2.

Reservation 15 (S)
Reservation 16 (MP)
Reservation 17 (V)

12. Högskoleutbildningarnas innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju306 yrkande 3, 2011/12:So442 yrkande 3, 2011/12:So572 yrkande 1, 2011/12:Ub222, 2011/12:Ub224, 2011/12:Ub225, 2011/12:Ub230, 2011/12:Ub237, 2011/12:Ub266, 2011/12:Ub325, 2011/12:Ub351, 2011/12:Ub427, 2011/12:Ub447, 2011/12:Ub482 yrkande 4 och 2011/12:MJ308 yrkande 6.

Reservation 18 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M930014
MP22003
FP20004
C18005
SD01900
V16003
KD18001
-0001
Totalt28019050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Sjuksköterskors specialistutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub317.

Reservation 19 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M930014
MP22003
FP20004
C18005
SD01900
V16003
KD18001
-0001
Totalt28019050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Lärarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub217, 2011/12:Ub238, 2011/12:Ub246 yrkande 1, 2011/12:Ub248 yrkande 2, 2011/12:Ub262 yrkande 1, 2011/12:Ub311, 2011/12:Ub402, 2011/12:Ub434, 2011/12:Ub441, 2011/12:Ub482 yrkande 3, 2011/12:Ub485 och 2011/12:Ub496.

Reservation 20 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M930014
MP22003
FP20004
C18005
SD01900
V16003
KD18001
-0001
Totalt28019050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Nordisk språkförståelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub486.

Reservation 21 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M930014
MP22003
FP20004
C18005
SD01900
V16003
KD18001
-0001
Totalt28019050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Lärarlegitimation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub505.

Reservation 22 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M930014
MP22003
FP20004
C18005
SD01900
V16003
KD18001
-0001
Totalt28019050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Breddad rekrytering och tillträdesfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub216, 2011/12:Ub386, 2011/12:Ub405 yrkande 1, 2011/12:Ub460 yrkande 7 och 2011/12:Ub495 yrkande 8.

Reservation 23 (S)
Reservation 24 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M940013
MP00214
FP20004
C18005
SD18100
V16003
KD18001
-0001
Totalt184942150

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Modersmål och meritpoäng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub299 yrkandena 1-3 och 2011/12:Ub458 yrkande 17.

Reservation 25 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S192019
M930014
MP02203
FP20004
C18005
SD19000
V01603
KD18001
-0001
Totalt169130050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


19. Meritpoäng för teckenspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om meritpoäng för teckenspråk.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2011/12:Ub299 yrkande 4 och 2011/12:Ub396.

20. Arbetslivserfarenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub219, 2011/12:Ub405 yrkandena 2 och 3 samt 2011/12:Ub460 yrkande 8.

Reservation 26 (S)
Reservation 27 (MP)

21. Reell kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub495 yrkande 9.

Reservation 28 (MP)

22. Studieavgifter för utländska studenter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub308, 2011/12:Ub310, 2011/12:Ub324 och 2011/12:Ub495 yrkande 7.

Reservation 29 (S)
Reservation 30 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S109219
M930014
MP02203
FP20004
C18005
SD19000
V01603
KD18001
-0001
Totalt169389250

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. Avregistrering av inaktiva studenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub212, 2011/12:Ub289 och 2011/12:Ub479.

Reservation 31 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M920015
MP21004
FP20004
C18005
SD11800
V16003
KD18001
-0001
Totalt27918052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


24. Vissa övriga utbildningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub335, 2011/12:Ub481 och 2011/12:Ub500.

25. Studentfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub204, 2011/12:Ub460 yrkande 12 och 2011/12:Ub495 yrkandena 4, 19 och 20.

Reservation 32 (S)
Reservation 33 (MP, V)