Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UBU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2004

Beslut

Kårobligatoriet (UbU3)

Riksdagen avslog alla motioner från allmänna motionstiden 2003 som handlade om olika högskolefrågor. Fempartireservationen (m, fp, kd, c och mp) om att kårobligatoriet skulle avskaffas fick avslag i kammaren.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Kårobligatoriet (UbU3)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår de motioner från allmänna motionstiden 2003 som handlar om olika högskolefrågor. I en reservation om det obligatoriska medlemskapet i studentkårer och studentnationer framhåller fem partier (m, fp, kd, c, mp) att kårobligatoriet är principiellt felaktigt och bör avskaffas. Partierna vill att regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning som ska utreda vissa frågor som måste lösas när obligatoriet avskaffas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.