Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2002/03:UBU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2003

Beslut

Motioner om högskolan (UbU5)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om högskolefrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

69 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-03-06
Justering: 2003-03-06
Betänkande publicerat: 2003-03-07
Trycklov: 2003-03-07
Reservationer 37
Betänkande 2002/03:UBU5

Alla beredningar i utskottet

2003-03-06, 2003-01-30

Motioner om högskolan (UbU5)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om högskolefrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-03-20
4

Beslut

Beslut: 2003-03-26
47 förslagspunkter, 42 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Styrningen av högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub298 yrkande 6, 2002/03:Ub323 yrkande 25, 2002/03:Ub448 yrkande 12 och 2002/03:Ub486 yrkande 5.

Reservation 1 (m, fp)
Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m04708
c18004
fp04206
kd00303
v23007
mp14003
-0000
Totalt190893040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Fristående högskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub298 yrkande 7, 2002/03:Ub323 yrkande 26 och 2002/03:Ub486 yrkandena 10 och 11.

Reservation 3 (m)
Reservation 4 (fp)

3. Grunddragen i högskolans utveckling i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub448 yrkandena 1, 2, 9, 10 och 14-16, 2002/03:Ub486 yrkandena 2, 3 och 6, 2002/03:Ub490 yrkande 8, 2002/03:N263 yrkande 14 och 2002/03:N267 yrkande 12.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (kd)

4. Högskolans samverkan med det omgivande samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub489 yrkande 17.

5. Samvetsfrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub495 yrkande 3.

6. Strategi för att öka examensfrekvensen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:N302 yrkande 1.

7. Resurstilldelningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub323 yrkande 4 och 2002/03:Ub486 yrkande 4.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (fp)

8. Försäljning av utbildning till enskilda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub286, 2002/03:Ub321 och 2002/03:Ub448 yrkande 17.

Reservation 10 (kd)

9. Villkor för grundläggande behörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub323 yrkande 6.

Reservation 11 (fp)

10. Decentralisering av antagning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub323 yrkande 7, 2002/03:Ub448 yrkande 6 och 2002/03:Ub486 yrkande 1.

Reservation 12 (m)
Reservation 13 (fp)
Reservation 14 (kd)

11. Meritvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub352 yrkandena 1 och 2 och 2002/03:Ub444 yrkande 14.

Reservation 15 (fp, kd)

12. Studenternas rättssäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub235, 2002/03:Ub489 yrkande 7 och 2002/03:Ub491 yrkande 2.

Reservation 16 (kd)
Reservation 17 (c)

13. Kårobligatoriet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub222, 2002/03:Ub323 yrkande 13, 2002/03:Ub448 yrkande 8, 2002/03:Ub486 yrkande 9, 2002/03:Ub487 yrkande 7 och 2002/03:Ub489 yrkande 6.

Reservation 18 (m, c, fp, kd)

14. Studentkontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub323 yrkande 12.

Reservation 19 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m47008
c19003
fp04206
kd30003
v23007
mp13004
-0000
Totalt26742040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Studenternas alkoholkonsumtion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub317.

Reservation 20 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m48007
c19003
fp42006
kd29103
v02307
mp01403
-0000
Totalt27338038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Uppföljning av studenters lärartid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub318.

17. Internationell examen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub243 och 2002/03:Ub323 yrkande 15.

Reservation 21 (fp)

18. Diploma supplement

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub215 yrkande 1.

19. Validering och komplettering av utländsk högre utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf226 yrkande 9, 2002/03:Sf332 yrkande 19, 2002/03:Sf334 yrkande 40, 2002/03:Ub215 yrkandena 2 och 3 och 2002/03:Ub463 yrkande 1.

Reservation 22 (m)
Reservation 23 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m10477
c18013
fp04206
kd30003
v23007
mp14003
-0000
Totalt221424838

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Instrument för meritvärdering av genomgången utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub489 yrkande 11.

Reservation 24 (c, fp, kd)

21. Internationellt utbyte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub323 yrkande 14 och 2002/03:T377 yrkande 6.

Reservation 25 (fp)

22. Högskolelärares villkor och utvecklingsmöjligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub448 yrkande 11.

Reservation 26 (kd)

23. Rekryteringen av högskolelärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub489 yrkande 1.

Reservation 27 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m47008
c01903
fp42006
kd30003
v23007
mp14003
-0000
Totalt28919041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Distansutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub376, 2002/03:Ub441 och 2002/03:Ub489 yrkandena 12-15.

Reservation 28 (c)

25. HBT-frågor i utbildningarna till vissa yrken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:L249 yrkande 17, 2002/03:Ub303 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Ub457 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Ub510 yrkande 3 och 2002/03:Ub553.

Reservation 29 (fp)

26. Kunskaper om funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So457 yrkande 4.

Reservation 30 (kd)

27. Teknisk utbildning mot ohälsa i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub307 yrkandena 1 och 2.

Reservation 31 (v)

28. Utbildningar för tandvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub305, 2002/03:Ub364, 2002/03:Ub477 och 2002/03:Ub507 yrkandena 1-6.

Reservation 32 (v)

29. Dansutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr370 yrkande 17.

Reservation 33 (kd)

30. Utbildning av dramapedagoger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub234 och 2002/03:Ub517.

31. Utbildning av imamer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub346.

Reservation 34 (v)

32. Utbildning och forskning inom IT

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:T458 yrkande 4.

33. Utbildning inom form- och designområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub335 yrkande 2, 2002/03:Ub488 yrkande 7 och 2002/03:N398 yrkande 7.

34. Film- och medieutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub398.

35. Armeiska

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub240.

36. Djuretik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ488 yrkande 2.

37. Komplementär- och alternativmedicin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So225 yrkande 1 och 2002/03:So365 yrkande 5.

38. Forskningsanknytning av skolämnet slöjd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub288.

39. Basår för all konstnärlig utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr264 yrkande 16.

40. Frivillig collegetermin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub323 yrkande 9.

Reservation 35 (fp)

41. Naturvetenskapliga kurser för icke-naturvetare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub283 yrkande 4.

42. Praktik i samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub531.

43. Treterminssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub338 yrkande 6 och 2002/03:Ub384.

Reservation 36 (fp)

44. Lunds universitets historiska museum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub220, 2002/03:Ub282 yrkandena 1-3 och 2002/03:N340 yrkande 15.

45. Utveckling av undervisnings- och examinationsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub489 yrkande 8.

Reservation 37 (c)

46. Personal- och kompetensförsörjning i skogslänen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub513.

47. Andra motionsyrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub268 yrkande 1, 2002/03:Ub339, 2002/03:Ub356, 2002/03:Ub357, 2002/03:Ub369 yrkande 1 och 2002/03:Ub400 yrkande 2.