Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor (förnyad behandling)

Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2006

Beslut

Motioner om utbildnings- och studentfrågor (UbU19)

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om utbildnings- och studentfrågor inom högskolan. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

77 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-09
Justering: 2006-03-09
Betänkande publicerat: 2006-03-14
Trycklov: 2006-03-14
Reservationer 37
Betänkande 2005/06:UbU19

Fem partier i utbildningsutskottet vill avskaffa kårobligatoriet (UbU19)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om utbildnings- och studentfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. De borgerliga partierna och Miljöpartiet i utbildningsutskottet anser att kårobligatoriet är principiellt fel och bör avskaffas. I en gemensam reservation vill de att regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning som ska utreda frågorna kring kårobligatoriet. Partierna menar att det är fel att alla studenter måste vara med i en studentkår för att få sina betyg. Även studenter, påpekar reservanterna, bör själva få välja vilken förening de vill vara med i. Majoriteten i utbildningsutskottet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, anser inte att kårobligatoriet strider mot grundlagen. Partierna konstaterar att regeringen har tillsatt en utredning som ska undersöka om det kan bli tydligare att studenter kan uppfylla kårobligatoriet utan att vara medlemmar i en kår.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-23
4

Beslut

Beslut: 2006-03-23
39 förslagspunkter, 37 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genuskunskap i medicinska utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf280 yrkande 3, 2005/06:So431 yrkande 3, 2005/06:Ub220 yrkande 2, 2005/06:Ub222 yrkande 2, 2005/06:Ub374 yrkande 3, 2005/06:Ub390 yrkande 2 och 2005/06:A368 yrkande 26.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (v)

2. Utbildning i försäkringsmedicin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf384 yrkande 10, 2005/06:Sf387 yrkande 3 och 2005/06:Ub214.

Reservation 3 (fp, kd)

3. Kultur och hälsa i vårdutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr415 yrkande 3.

Reservation 4 (kd)

4. Utbildning om osynliga handikapp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So707 yrkande 3.

Reservation 5 (kd)

5. Utbildning i hälsoinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So702 yrkande 4 och 2005/06:So709 yrkande 8.

Reservation 6 (c, kd)

6. Utbildning i psykiatri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So646 yrkande 17.

Reservation 7 (m)

7. Förlängd tandhygienistutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So350 yrkande 2.

Reservation 8 (m)

8. Övrig medicinsk utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So40 yrkande 3, 2005/06:Ub263, 2005/06:Ub269 och 2005/06:Ub379 yrkande 1.

9. Socionomutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So469 yrkande 3, 2005/06:Ub377 och 2005/06:Ub573.

10. Juristutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju384 yrkande 19.

Reservation 9 (mp)

11. Företagsekonomi inom kulturutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr233 yrkande 25 och 2005/06:Kr252 yrkande 16.

12. Entreprenörkunskap inom designutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf233 yrkande 2 och 2005/06:Kr334 yrkande 39.

Reservation 10 (c)

13. Utbildning för dramapedagoger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr417 yrkande 3, 2005/06:Ub426 yrkande 45 och 2005/06:Ub517.

Reservation 11 (c, kd)

14. Övrig utbildning inom kulturområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr410 yrkande 5 och 2005/06:Ub434.

15. Utbildning om våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju422 yrkande 2, 2005/06:So701 yrkande 4 och 2005/06:Ub537.

Reservation 12 (mp)

16. Kunskap om homosexuella, bisexuella och transpersoner i olika utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L291 yrkande 18, 2005/06:L341 yrkande 12, 2005/06:L342 yrkande 9, 2005/06:L375 yrkande 34 och 2005/06:Ub572 yrkande 2.

Reservation 13 (c, fp)
Reservation 14 (v)
Reservation 15 (mp)

17. Utbildning om sexuella övergrepp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So557 yrkande 3.

Reservation 16 (kd)

18. Utbildning om funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So706 yrkande 5.

Reservation 17 (kd)

19. Utbildning om utsatta barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So695 yrkande 1.

Reservation 18 (kd)

20. Utbildning i arbetsmiljökunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A368 yrkande 4.

Reservation 19 (v)

21. Kunskapscentrum för mediepedagogik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub357.

Reservation 20 (v)

22. Övriga förslag om utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub313, 2005/06:Ub395 yrkande 1, 2005/06:Ub437 yrkande 1, 2005/06:Ub530, 2005/06:Ub568 och 2005/06:T536.

23. Kårobligatoriet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub215, 2005/06:Ub290 yrkande 7, 2005/06:Ub302, 2005/06:Ub314 yrkande 1, 2005/06:Ub417, 2005/06:Ub427 yrkande 3, 2005/06:Ub465, 2005/06:Ub557 yrkande 18 i denna del och 2005/06:Ub592 yrkande 5.

Reservation 21 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040040
m137017
c01606
fp135012
kd023010
v19009
mp01304
-1100
Totalt126125098

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Arbete mot diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub427 yrkande 4.

Reservation 22 (fp)

25. Breddning av lagen om likabehandling av studenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L291 yrkande 19 och 2005/06:L375 yrkande 28.

Reservation 23 (fp)

26. Sanktionsmöjligheter i lagen om likabehandling av studenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub557 yrkande 19 i denna del, 2005/06:Ub588 yrkande 9 i denna del och 2005/06:Ub592 yrkande 7.

Reservation 24 (c, kd)

27. Studentkontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K320 yrkande 4 och 2005/06:Ub427 yrkande 1.

Reservation 25 (fp)
Reservation 26 (mp)

28. Studentombudsmän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub427 yrkande 2.

Reservation 27 (fp)

29. Studenters rättssäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub592 yrkande 6.

Reservation 28 (c, kd)

30. Funktionshindrades studiemöjligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub427 yrkande 8.

Reservation 29 (fp)

31. Studenthälsan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub382 yrkande 3 och 2005/06:Ub588 yrkande 12 i denna del.

Reservation 30 (kd)
Reservation 31 (v)

32. Mentorssystem för gymnasieelever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf389 yrkande 8.

Reservation 32 (kd)

33. Studie- och yrkesvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub278 yrkande 3 och 2005/06:Ub282 yrkande 1.

Reservation 33 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m380017
c16006
fp360012
kd230010
v01909
mp13004
-1100
Totalt24120088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

34. Idrott och studier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr380 yrkande 12.

35. Utbildning i Öresundsregionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf279 yrkande 5 och 2005/06:N474 yrkande 20.

Reservation 34 (m)

36. Internationella studenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U293 yrkande 6 och 2005/06:Ub314 yrkande 3.

37. Validering av utländsk utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf331 yrkande 7, 2005/06:Sf336 yrkande 2, 2005/06:Sf383 yrkande 25, 2005/06:Ub278 yrkandena 1 och 2, 2005/06:N438 yrkande 14 och 2005/06:A258 yrkande 9.

Reservation 35 (m, c, fp, kd)
Reservation 36 (v)

38. Utbildning för invandrade akademiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub383 yrkande 10 och 2005/06:N438 yrkande 15.

Reservation 37 (fp)

39. Andra motionsyrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub557 yrkande 12, 2005/06:Ub580 yrkande 2 och 2005/06:Ub588 yrkande 11.