Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2016

Beslut

Nej till motioner om högskolan (UbU15)

Nej till motioner om högskolan (UbU15)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om högskolan från den allmänna motionstiden 2014/15 och 2015/16. Förslagen handlade bland annat om anställda i högskolan, terminssystemet, lärarutbildningen och andrahandsuthyrning av studentbostäder.

Riksdagen sa nej till förslagen, bland annat på grund av arbete som redan pågår och att förändringar redan genomförts.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om högskolan (UbU15)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om högskolan från den allmänna motionstiden 2014/15 och 2015/16. Förslagen handlar bland annat om anställda i högskolan, terminssystemet, lärarutbildningen och andrahandsuthyrning av studentbostäder.

Utskottet tycker att riksdagen kan säga nej till förslagen, bland annat på grund av arbete som redan pågår och att förändringar redan genomförts.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.