Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering

Justitieutskottets betänkande 2003/04:JUU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 oktober 2003

Beslut

Avlyssnad ska få offentligt ombud (JuU2)

I ärenden om hemlig telefonavlyssning och hemlig kameraövervakning införs ett system med offentliga ombud. Samtidigt ökar möjligheterna att använda hemlig telefonavlyssning och hemlig kameraövervakning. Domstol fattar beslut om hemlig telefonavlyssning och hemlig kameraövervakning. Den misstänkte får inte veta något och kan alltså inte vara med vid domstolsförhandlingen. Offentliga ombud ska i fortsättningen se till att rättsäkerheten stärks för personer som föreslås bli avlyssnade eller övervakade av hemlig kamera. Ombuden ska ha tillgång till allt material och får överklaga domstolens beslut. Polisen ska få större möjligheter att använda sig av hemlig telefonavlyssning och hemlig kameraövervakning. Bland annat ska man vid misstänkt barnpornografibrott eller dataintrång få övervaka mellan vilka nummer eller adresser bilderna eller datafilerna skickas. Lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2004.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Avlyssnad ska få offentligt ombud (JuU2)

I ärenden om hemlig telefonavlyssning och hemlig kameraövervakning införs ett system med offentliga ombud. Samtidigt ökar möjligheterna att använda hemlig telefonavlyssning och hemlig kameraövervakning. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Domstol fattar beslut om hemlig telefonavlyssning och hemlig kameraövervakning. Den misstänkte får inte veta något och kan alltså inte vara med vid domstolsförhandlingen. Offentliga ombud ska i fortsättningen se till att rättsäkerheten stärks för personer som föreslås bli avlyssnade eller övervakade av hemlig kamera. Ombuden ska ha tillgång till allt material och får överklaga domstolens beslut. Polisen ska få större möjligheter att använda sig av hemlig telefonavlyssning och hemlig kameraövervakning. Bland annat ska man vid misstänkt barnpornografibrott eller dataintrång få övervaka mellan vilka nummer eller adresser bilderna eller datafilerna skickas. Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 oktober 2004.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.