Hemlig teleavlyssning m.m.

Justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 2010

Beslut

Riksdagens kontroll av användningen av hemlig teleavlyssning (JuU18)

Regeringen har i en skrivelse redovisat användningen av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under 2008. Skrivelsen lämnas varje år till riksdagen. Riksdagen sa nej till en motion som lämnats in med anledning av skrivelsen och avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Hemlig teleavlyssning, m.m. (JuU18)

Regeringen har i en skrivelse redovisat användningen av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under 2008. Skrivelsen lämnas varje år till riksdagen. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till en motion som lämnats in med anledning av skrivelsen. I övrigt föreslås inga tillägg till ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.