Hemlig teleavlyssning, m.m.

Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 2007

Beslut

Riksdagens kontroll av användningen av hemlig teleavlyssning (JuU4)

Regeringen har i en skrivelse redovisat användningen av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005. Skrivelsen lämnas varje år till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Riksdagens kontroll av användningen av hemlig teleavlyssning (JuU4)

Regeringen har i en skrivelse redovisat användningen av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005. Skrivelsen lämnas varje år till riksdagen. Justitieutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.