Hemlig teleavlyssning, m.m.

Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 2007

Beslut

Riksdagens kontroll av användningen av hemlig teleavlyssning (JuU4)

Regeringen har i en skrivelse redovisat användningen av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005. Skrivelsen lämnas varje år till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-25
Justering: 2007-02-13
Betänkande publicerat: 2007-02-13
Trycklov: 2007-02-13
Reservationer 2
Betänkande 2006/07:JuU4

Riksdagens kontroll av användningen av hemlig teleavlyssning (JuU4)

Regeringen har i en skrivelse redovisat användningen av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005. Skrivelsen lämnas varje år till riksdagen. Justitieutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-02-21
4

Beslut

Beslut: 2007-02-21
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 februari 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2006/07:28 till handlingarna.

2. Redovisningens innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju4 och 2006/07:Ju6 yrkande 2.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1115014
m92005
c26003
fp22006
kd19005
v00184
mp00172
Totalt1601153539

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag