Hemlig teleavlyssning, m.m.

Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 februari 2006

Beslut

Parlamentarisk kontroll av användningen av hemlig teleavlyssning (JuU12)

Regeringen har i en skrivelse redovisat användningen av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2004. Skrivelsen lämnas varje år till riksdagen. Riksdagen uppmanade regeringen att förbättra innehållet i skrivelsen i fortsättningen. Beslutet grundade sig på motioner från Vänsterpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet. Riksdagen fattade dessutom ett beslut som innebär att regeringen snabbt bör återkomma till riksdagen med ett förslag om ökad parlamentarisk kontroll av användningen av hemliga tvångsmedel. Beslutet byggde på en reservation från m, fp, kd, c och mp.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen till handlingarna. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 3 under punkt 4 och dels i övrigt utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

Parlamentarisk kontroll av användningen av hemlig teleavlyssning (JuU12)

Regeringen har i en skrivelse redovisat användningen av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2004. Skrivelsen lämnas varje år till riksdagen. Justitieutskottet vill att riksdagen begär att regeringen i fortsättningen förbättrar innehållet i skrivelsen. Utskottets förslag grundar sig på motioner från Vänsterpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet. M, fp, kd, c och mp har vidare lämnat in en gemensam reservation om att regeringen snabbt bör återkomma till riksdagen med ett förslag om ökad parlamentarisk kontroll av användningen av hemliga tvångsmedel. Partierna har majoritet i kammaren när riksdagen ska fatta beslut i frågan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.