Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

JuSoUs betänkande 2007/08:JuSoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2008

Beslut

Handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor (JuSoU1)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Regeringen har rapporterat till riksdagen om en handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor. Handlingsplan omfattar också hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Totalt rör det sig om 56 åtgärder inom sex områden: ökat skydd och stöd till våldsutsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, utveckling av insatser riktade till våldsutövare, ökad samverkan samt ökade kunskaper. Det sammmansatta justitie- och socialutskottet konstaterar att åtgärderna utgör en kraftfull höjning av de konkreta insatserna inom en lång rad områden i samhället. Utskottet menar att insatserna kommer att leda till en varaktigt höjd ambitionsnivå i kampen mot våldet. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

76 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-02-12
Justering: 2008-04-08
Betänkande publicerat: 2008-04-10
Trycklov: 2008-04-10
Reservationer 57
Betänkande 2007/08:JuSoU1

Handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor (JuSoU1)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om en handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor. Handlingsplan omfattar också hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Totalt rör det sig om 56 åtgärder inom sex områden: ökat skydd och stöd till våldsutsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, utveckling av insatser riktade till våldsutövare, ökad samverkan samt ökade kunskaper. Det sammmansatta justitie- och socialutskottet konstaterar att åtgärderna utgör en kraftfull höjning av de konkreta insatserna inom en lång rad områden i samhället. Utskottet menar att insatserna kommer att leda till en varaktigt höjd ambitionsnivå i kampen mot våldet. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-24
4

Beslut

Beslut: 2008-05-07
82 förslagspunkter, 70 acklamationer, 12 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2007/08:39 till handlingarna.

2. Analys av våldets strukturella orsaker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju7 yrkande 5, 2007/08:Ju8 yrkande 1, 2007/08:Ju9 yrkande 1, 2007/08:Ju10 yrkande 1, 2007/08:Ju402 yrkande 10 och 2007/08:A402 yrkande 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m790018
c23006
fp23005
kd20004
v01705
mp01405
Totalt145143061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Barnperspektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkande 12.

Reservation 2 (s, v)

4. Breddat engagemang i kampen mot våldet i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju7 yrkande 2.

Reservation 3 (s, v)

5. Redovisning av avsatta resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju7 yrkande 3 och 2007/08:Ju8 yrkande 16.

Reservation 4 (s, v)

6. Myndigheternas regleringsbrev

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju246 yrkande 4.

7. Uppföljning av riksdagens kvinnofridsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju268.

8. Arbetsgrupp för utveckling av kunskaper m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju10 yrkande 6.

Reservation 5 (v, mp)

9. Årlig skrivelse om våldet mot kvinnor och barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju303 och 2007/08:Ju306.

Reservation 6 (s, v)

10. Samarbetet med de nordiska och baltiska länderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju12.

11. Övriga motioner om arbetet mot våld i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju246 yrkande 2, 2007/08:Ju359 yrkande 1, 2007/08:Ju366, 2007/08:Ju424 yrkande 7 och 2007/08:So566 yrkande 1.

12. Förbättringar av statistiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkandena 3 och 13 samt 2007/08:Ju246 yrkandena 8 och 12.

Reservation 7 (s, v)

13. Nationell kostnadsberäkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju9 yrkande 11 och 2007/08:Ju392 yrkande 6.

Reservation 8 (v)

14. Skärpning av socialtjänstlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju10 yrkande 5, 2007/08:So566 yrkande 3 och 2007/08:A402 yrkande 11.

Reservation 9 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s10111018
m820015
c24005
fp24004
kd20004
v15115
mp01405
Totalt26626156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Stöd till misshandlade personer att våga anmäla brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju426.

16. Utbildning för personal som möter äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju246 yrkande 16.

Reservation 10 (s, v)

17. Förstärkt tillsyn av socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju392 yrkandena 12 och 13.

Reservation 11 (v)

18. Uppföljning av enskilda myndigheter när det gäller ansvaret för kvinnofrid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju270 yrkande 3.

19. Nationellt utvecklingsprogram för dokumentation, uppföljning och utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju270 yrkande 4.

20. Hot- och riskbedömning hos socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkande 14 i denna del.

Reservation 12 (s, v, mp)

21. Klassificering av skyddat boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkande 15.

Reservation 13 (s, v, mp)

22. Utveckling av socialtjänstens stöd till närstående

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkande 5.

Reservation 14 (s)

23. Skyddat boende för HBT-personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So294 yrkande 18.

Reservation 15 (v, mp)

24. Åtgärder för våldsutsatta äldre kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju9 yrkande 7 och 2007/08:So296.

Reservation 16 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m830014
c24005
fp24004
kd20004
v01705
mp01405
Totalt151143055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Insatser för särskilt utsatta grupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju7 yrkande 8.

Reservation 17 (s, v, mp)

26. Gömda och papperslösa kvinnor som utsätts för våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju9 yrkande 8.

Reservation 18 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130017
m830014
c24005
fp24004
kd20004
v01705
mp01405
Totalt26431054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

27. Särskilda kontaktpersoner inom polis och socialtjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju392 yrkande 1.

Reservation 19 (v)

28. Utveckling av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So259 yrkandena 3, 5 och 6 samt 2007/08:So566 yrkande 7.

29. Barn som bevittnat våld som brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So418.

30. Kriminalisering av situationen då barn bevittnat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju325 och 2007/08:Ju433 yrkande 11.

31. Barn som bevittnat våld som målsägande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 10, 2007/08:So566 yrkande 8 och 2007/08:A402 yrkande 15.

Reservation 20 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m820015
c24005
fp24004
kd20004
v17005
mp01405
Totalt167127055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

32. Utvärdering och utveckling av brottsofferjourernas arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkande 21.

33. Omhändertagande av sexualbrottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 19, 2007/08:Ju305 och 2007/08:Ju401 yrkande 3.

Reservation 21 (s, v, mp)

34. Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So264, 2007/08:So508 yrkande 2, 2007/08:A212 och 2007/08:A402 yrkande 14.

35. Insatser för funktionshindrade och andra särskilt utsatta kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju246 yrkande 13, 2007/08:So265 och 2007/08:So381 yrkande 10.

Reservation 22 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m830014
c24005
fp24004
kd20004
v01705
mp01405
Totalt151143055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

36. Insatser för kvinnor med missbruksproblem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju9 yrkande 6, 2007/08:Ju392 yrkande 19, 2007/08:So210, 2007/08:So242 yrkande 6, 2007/08:So417 och 2007/08:So566 yrkande 6.

Reservation 23 (s, v, mp)

37. Plan för långsiktigt ekonomiskt ansvar för kvinnojourerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju9 yrkande 5.

Reservation 24 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1121017
m830014
c24005
fp24004
kd20004
v01705
mp13105
Totalt27619054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

38. Insatser och stöd till verksamheter som arbetar med våld i samkönade relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju359 yrkande 2, 2007/08:Ju392 yrkande 8, 2007/08:So294 yrkande 17, 2007/08:So335 yrkande 14 och 2007/08:A402 yrkande 13.

Reservation 25 (v)

39. Tillämpningen av besöksförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju7 yrkande 7.

Reservation 26 (s)

40. Elektronisk övervakning av besöksförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju233, 2007/08:Ju368, 2007/08:Ju392 yrkande 3, 2007/08:Ju406, 2007/08:Ju413, 2007/08:Ju433 yrkande 13 och 2007/08:A402 yrkande 9.

Reservation 27 (s)
Reservation 28 (v)

41. Geografisk utvidgning av besöksförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju232 och 2007/08:Ju408.

42. Rätt att hämta tillhörigheter i skydd av polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju242 och 2007/08:Ju392 yrkande 2.

Reservation 29 (s, v)

43. Andra förebyggande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju354, 2007/08:Ju429 och 2007/08:MJ409.

44. Ekonomisk trygghet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju7 yrkande 4, 2007/08:So263 och 2007/08:A218.

Reservation 30 (s, v)

45. Livsvillkor för personer med skyddade personuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju267 och 2007/08:Ju392 yrkande 4.

46. Översyn av socialtjänstlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So508 yrkande 1.

47. Nationell och avgiftsfri kristelefon för utsatta kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju246 yrkande 9.

48. Metoder för att inom vården upptäcka förekomst av våldsutsatthet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju246 yrkande 10 och 2007/08:So219.

Reservation 31 (s, v, mp)

49. Övrigt förebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju11.

Reservation 32 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 32 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m820015
c24005
fp24004
kd20004
v01705
mp14005
Totalt164129056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

50. Hot- och riskbedömningar hos polismyndigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 14 i denna del och 2007/08:Ju271.

Reservation 33 (s)

51. Familjevåldsenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju392 yrkande 14.

Reservation 34 (v)

52. Barnperspektiv på utredningar om mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju288 yrkandena 2 och 3 samt 2007/08:So259 yrkande 4.

Reservation 35 (s, v, mp)

53. Ökad kompetens hos polisen angående hedersrelaterad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju433 yrkande 18 och 2007/08:U304 yrkande 19.

54. Specialiståklagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju312.

55. Uppföljning av utredningar om våld och övergrepp mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju410 yrkande 7.

Reservation 36 (v)

56. Utbildningar för domare och nämndemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju10 yrkande 2.

57. Polisens bemötande av våldtäktsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju386 yrkande 7 och 2007/08:Ju404.

58. Utvärdering av fridskränkningsbestämmelserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju270 yrkande 1 och 2007/08:Ju297 yrkande 1.

59. Utvärdering av sexualbrottslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju326, 2007/08:Ju401 yrkande 1, 2007/08:Ju410 yrkande 4, 2007/08:Ju432 yrkande 1 och 2007/08:Ju433 yrkande 14.

60. Bristande samtycke som grund för våldtäkt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju10 yrkande 4, 2007/08:Ju284, 2007/08:Ju386 yrkandena 1 och 4, 2007/08:Ju410 yrkande 5, 2007/08:Ju432 yrkandena 2-5 och 2007/08:A402 yrkande 12.

Reservation 37 (s)
Reservation 38 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 37 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m830014
c24005
fp23005
kd20004
v00175
mp00136
Totalt1501123057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

61. Våldtäkt mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju410 yrkande 6.

Reservation 39 (v)

62. Översyn av påföljderna för våld mot kvinnor och barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju239.

63. Tvångsäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju389 yrkande 1.

64. Ordningen för utfärdande av rättsintyg m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkandena 18 och 20.

Reservation 40 (s, v, mp)

65. Målsägandebiträde under förundersökningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 17 och 2007/08:Ju433 yrkande 12.

Reservation 41 (s, v, mp)

66. Socialtjänstens arbete med våldsutövande män

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju7 yrkande 6, 2007/08:Ju244 yrkande 2 och 2007/08:Ju392 yrkande 20.

Reservation 42 (s, v)

67. Kriscenter m.m. för män

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 8 och 2007/08:Ju10 yrkande 8.

Reservation 43 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 43 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m830014
c23006
fp24004
kd20004
v11605
mp01405
Totalt151143055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

68. Behandling för män som dömts för våld mot kvinnor samt för sexualbrottsdömd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju10 yrkande 3, 2007/08:Ju270 yrkande 2, 2007/08:Ju386 yrkande 3, 2007/08:Ju402 yrkande 9, 2007/08:Ju410 yrkande 11, 2007/08:So566 yrkandena 4 och 5 samt 2007/08:A402 yrkande 7.

Reservation 44 (v)

69. Ökad samverkan mellan kommun och kriminalvård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 9, 2007/08:Ju209 yrkande 2, 2007/08:Ju265, 2007/08:Ju378, 2007/08:Ju434 och 2007/08:So407 yrkande 2.

Reservation 45 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 45 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m820015
c24005
fp24004
kd20004
v01705
mp01405
Totalt150144055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

70. Kemisk kastrering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju369.

71. Kriminalvårdens hot- och riskbedömningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju402 yrkande 8 och 2007/08:A402 yrkande 6.

72. Länsövergripande behovs- och åtgärdsanalyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkande 2.

Reservation 46 (s)

73. Insatser på kommun- och landstingsnivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju246 yrkande 7 och 2007/08:Ju392 yrkande 18.

Reservation 47 (s)
Reservation 48 (v)

74. Samordning inom och mellan myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju9 yrkande 2 och 2007/08:A402 yrkande 1.

Reservation 49 (v)

75. Barnahus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju7 yrkande 1, 2007/08:Ju8 yrkande 6, 2007/08:Ju9 yrkande 4, 2007/08:Ju276, 2007/08:Ju288 yrkande 1, 2007/08:Ju392 yrkande 15, 2007/08:Ju393 yrkande 9 och 2007/08:Ju433 yrkande 9.

Reservation 50 (s, v, mp)

76. Barnahusets målgrupp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkande 7.

Reservation 51 (s, v)

77. Samordnade rättsprocesser i barnmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju269.

Reservation 52 (s)

78. Inrättande av ett forskningsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju244 yrkande 1 och 2007/08:Ju386 yrkande 6.

Reservation 53 (s, v)

79. Förebyggande arbete i utbildningsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju9 yrkande 3 och 2007/08:Ju10 yrkande 7.

Reservation 54 (v, mp)

80. Haverikommission vid dödligt våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 4, 2007/08:Ju9 yrkande 10, 2007/08:Ju246 yrkande 5, 2007/08:Ju390, 2007/08:Ju392 yrkande 5 och 2007/08:So297.

Reservation 55 (s, v)

81. Krav på kunskap om mäns våld mot kvinnor i vissa yrkesexamina m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 11, 2007/08:Ju9 yrkande 9 och 2007/08:Ub481.

Reservation 56 (s, mp)
Reservation 57 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 56 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1112017
m820015
c24005
fp24004
kd20004
v00175
mp01405
Totalt1511261755

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

82. NCK:s kompetens om mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:A402 yrkande 33.