Handelspolitik

Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2016

Beslut

Nej till motioner om handelspolitiska frågor (NU9)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015 om handelspolitiska frågor. Motionerna handlade om internationell handel och EU:s inre marknad. Flera berörde de olika handelsavtal som EU förhandlar om, till exempel det transatlantiska handels- och investeringsavtalet (TTIP) mellan EU och USA och det nya avtalet för tjänstehandel (TISA). Riksdagens näringsutskott betonade att avtalen inte får göra avkall på EU:s krav på hälsoskydd, miljöskydd och socialt skydd. Det är först när avtalen är slutförhandlade som det går att ta ställning till dem. Andra motioner tog upp att EU:s inre marknad bör vidareutvecklas när det gäller e-handel och tjänster.

Riksdagen sa nej till motionerna med hänvisning till den politik som förs och att insatser redan görs inom flera av de områden som motionerna handlade om.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nej till motioner om handelspolitiska frågor (NU9)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015 om handelspolitiska frågor. Motionerna handlar om internationell handel och EU:s inre marknad. Flera berör de olika handelsavtal som EU förhandlar om, till exempel det transatlantiska handels- och investeringsavtalet (TTIP) mellan EU och USA och det nya avtalet för tjänstehandel (TISA). Utskottet betonar att avtalen inte får göra avkall på EU:s krav på hälsoskydd, miljöskydd och socialt skydd. Det är först när avtalen är slutförhandlade som det går att ta ställning till dem. Andra motioner tar upp att EU:s inre marknad bör vidareutvecklas när det gäller e-handel och tjänster.

Näringsutskottet säger nej till motionerna med hänvisning till den politik som förs och att insatser redan görs inom flera av de områden som motionerna handlar om.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.