Handel med läkemedel samt andra läkemedelsfrågor

Socialutskottets bet 2005/06:SoU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 2005

Beslut

Handeln med läkemedel (SoU2)

Riksdagen sade nej till ett fyrtiotal motioner i olika läkemedelsfrågor. Riksdagen hänvisade till tidigare ställningstaganden och pågående arbeten på området. En motion hade lämnats in med anledning av en dom i EG-domstolen om det svenska apoteksmonopolet och den innehöll förslag på avreglering av detaljhandeln med läkemedel. Motionen hade lämnats in med stöd av en särskild bestämmelse i 3 kap. 13 § riksdagsordningen om händelse av större vikt. Övriga motioner hade lämnats in under den allmänna motionstiden 2004.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-09-21
Justering: 2005-10-18
Betänkande publicerat: 2005-11-03
Trycklov: 2005-11-03
Reservationer 15
bet 2005/06:SoU2

Handeln med läkemedel (SoU2)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett fyrtiotal motioner som tar upp olika läkemedelsfrågor. Utskottet hänvisar till tidigare ställningstaganden i utskottet och pågående arbeten på området. En motion som innehåller förslag på avreglering av detaljhandeln med läkemedel har lämnats in med anledning av en dom i EG-domstolen om det svenska apoteksmonopolet. Motionen har lämnats in med stöd av en särskild bestämmelse i 3 kap. 13 § riksdagsordningen om händelse av större vikt. Övriga motioner är från den allmänna motionstiden 2004.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-16
4

Beslut

Beslut: 2005-11-16
16 förslagspunkter, 11 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillsättande av särskilt utskott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So38 yrkande 4.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m043012
c01606
fp03918
kd02904
v21007
mp14003
-1001
Totalt161127160

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Handel med läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So38 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So228, 2004/05:So233, 2004/05:So262, 2004/05:So265 yrkande 4, 2004/05:So297, 2004/05:So335, 2004/05:So394 yrkande 23, 2004/05:So493, 2004/05:So596 yrkande 7, 2004/05:So605 yrkande 26 och 2004/05:N256 yrkande 18.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m043012
c01606
fp03918
kd03003
v21007
mp14003
-1001
Totalt161128159

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Nikotinläkemedel hos apoteksombuden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So282.

4. Arbetsplatskod

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So605 yrkande 24.

Reservation 3 (kd)

5. Förändring av läkemedelsförmånen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So468 och 2004/05:So574.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

6. En säker och rationell förskrivning och användning av läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So555 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So594 yrkande 12 och 2004/05:So623 yrkandena 1-3.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

7. Generisk förskrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So582.

8. Kontroll av förskrivningsorsak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So265 yrkande 2.

9. Startförpackningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So338 och 2004/05:So474.

10. Rapportering av biverkningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So422 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So451 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:So667.

Reservation 6 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m430012
c16006
fp40008
kd30003
v02107
mp11303
-0101
Totalt25535059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Kroniskt sjuka patienters möjligheter till egenvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So265 yrkande 3.

12. Fond för fortbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So394 yrkande 20.

Reservation 7 (c)

13. Andra yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So394 yrkande 19 och 2004/05:So570.

14. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So394 yrkande 21 i denna del, 2004/05:So504 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So598 yrkande 3 och 2004/05:A352 yrkande 5.

Reservation 8 (m, c, fp)
Reservation 9 (kd)
Reservation 10 (v)
Reservation 11 (mp)

15. Studier av läkemedels effekter på äldre och barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So394 yrkande 21 i denna del.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m241012
c01606
fp04008
kd03003
v21007
mp14003
-1001
Totalt163127059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Läkemedels miljöpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So394 yrkande 22, 2004/05:So465 yrkandena 1 och 2, 2004/05:MJ261 yrkande 3 och 2004/05:MJ435 yrkande 3.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)
Reservation 14 (v)
Reservation 15 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240119
m004312
c00166
fp00408
kd10293
v20197
mp01403
-0101
Totalt1271514859

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag