Planerat tekniskt arbete

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Handel med läkemedel samt andra läkemedelsfrågor

Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 2005

Beslut

Handeln med läkemedel (SoU2)

Riksdagen sade nej till ett fyrtiotal motioner i olika läkemedelsfrågor. Riksdagen hänvisade till tidigare ställningstaganden och pågående arbeten på området. En motion hade lämnats in med anledning av en dom i EG-domstolen om det svenska apoteksmonopolet och den innehöll förslag på avreglering av detaljhandeln med läkemedel. Motionen hade lämnats in med stöd av en särskild bestämmelse i 3 kap. 13 § riksdagsordningen om händelse av större vikt. Övriga motioner hade lämnats in under den allmänna motionstiden 2004.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Handeln med läkemedel (SoU2)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett fyrtiotal motioner som tar upp olika läkemedelsfrågor. Utskottet hänvisar till tidigare ställningstaganden i utskottet och pågående arbeten på området. En motion som innehåller förslag på avreglering av detaljhandeln med läkemedel har lämnats in med anledning av en dom i EG-domstolen om det svenska apoteksmonopolet. Motionen har lämnats in med stöd av en särskild bestämmelse i 3 kap. 13 § riksdagsordningen om händelse av större vikt. Övriga motioner är från den allmänna motionstiden 2004.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.