Hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer

Socialutskottets betänkande 2004/05:SOU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2005

Beslut

Kontrollen av GBL och 1,4-butandiol ska bli bättre (SoU23)

De båda ämnena GBL och 1,4-butandiol ska kunna klassificeras som hälsofarliga varor. Ämnena har viktiga användningsområden inom industrin men missbrukas även som narkotika. Ett ämne som klassificeras som hälsofarlig vara får inte utan särskilt tillstånd införas i landet, överlåtas, framställas, förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas ut till försäljning eller innehas. Dessutom får ämnena beslagtas om de påträffas hos någon som inte har rätt att inneha dem.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-05-12
Justering: 2005-05-19
Betänkande publicerat: 2005-05-25
Trycklov: 2005-05-25
Reservationer 5
Betänkande 2004/05:SOU23

Alla beredningar i utskottet

2005-05-12

Kontrollen av GBL och 1,4-butandiol ska bli bättre (SoU23)

De båda ämnena GBL och 1,4-butandiol ska kunna klassificeras som hälsofarliga varor. Ämnena har viktiga användningsområden inom industrin men missbrukas även som narkotika. Ett ämne som klassificeras som hälsofarlig vara får inte utan särskilt tillstånd införas i landet, överlåtas, framställas, förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas ut till försäljning eller innehas. Dessutom får ämnena beslagtas om de påträffas hos någon som inte har rätt att inneha dem. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-06-02
4

Beslut

Beslut: 2005-06-02
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bemyndiganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 7 c § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:127 i denna del och avslår motion 2004/05:So27 yrkande 1.

Reservation 1 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m04609
c19102
fp360012
kd03003
v23006
mp15002
-0001
Totalt22177051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Narkotikaprekursorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:127 i denna del och avslår motion 2004/05:So433.

3. Ärendets beredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So29 yrkande 1.

4. Narkotikaklassificering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju330 yrkande 16, 2004/05:Ju486 yrkande 10, 2004/05:So27 yrkande 2, 2004/05:So28, 2004/05:So29 yrkande 2, 2004/05:So354 och 2004/05:So356.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m04609
c02002
fp036012
kd03003
v23006
mp15002
-0001
Totalt166132051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Tidsutdräkten i klassificeringsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So27 yrkande 3, 2004/05:So216, 2004/05:So507 yrkande 3 och 2004/05:So656.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m04609
c02002
fp036012
kd02904
v23006
mp15002
-0001
Totalt166131052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Hälsofarliga varor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 3 § första och tredje styckena regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:127 i denna del och avslår motionerna 2003/04:So270 yrkande 1, 2004/05:So331 yrkande 1 och 2004/05:So669.

7. Beslag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So270 yrkande 2 och 2004/05:So29 yrkande 3.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m04609
c02002
fp036012
kd03003
v23006
mp15002
-0001
Totalt166132051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Tillståndsgivande myndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 3 § andra och fjärde styckena regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:127 i denna del och avslår motion 2004/05:So27 yrkande 4.

Reservation 5 (m, kd)

9. Tekniskt handelshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So331 yrkande 2.

10. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:127 i denna del.