Hälso- och sjukvårdsfrågor

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2014

Beslut

Riksdagen vill se förslag på hur specialistsjuksköterskorna kan bli fler (SoU10)

I dag råder brist på specialiserade sjuksköterskor. Trots att en hel del har gjorts och fortfarande görs för att specialistsjuksköterskorna inom vården ska bli fler så fortsätter ändå tillgången på specialutbildade sköterskor att minska. Det konstaterar socialutskottet, som förberett riksdagens beslut. Därför uppmanade riksdagen i ett tillkännagivande regeringen att snarast lämna ett förslag på hur tillgången på specialiserade sjuksköterskor kan öka. Till grund för beslutet ligger motioner från S, M, SD och V.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med ett förslag om hur tillgången på specialiserade sjuksköterskor kan öka. Delvis bifall till motionerna 2013/14:So1 yrkande 1, 2013/14:So291 yrkande 2, 2013/14:So673 och 2013/14:So674. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2014-01-28, 2014-02-04, 2014-02-06, 2014-02-27

Socialutskottet vill se förslag på hur specialistsjuksköterskorna kan bli fler (SoU10)

I dag råder brist på specialiserade sjuksköterskor. Trots att en hel del har gjorts och fortfarande görs för att specialistsjuksköterskorna inom vården ska bli fler så fortsätter ändå tillgången på specialutbildade sköterskor att minska, konstaterar socialutskottet. Därför föreslår utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att snarast lämna ett förslag på hur tillgången på specialiserade sjuksköterskor kan öka. Bakom utskottets förslag till tillkännagivande står en majoritet som består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Till grund för utskottets förslag ligger motioner från S, M, SD och V.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.