Hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor

Socialutskottets betänkande 2010/11:SoU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2011

Beslut

Nej till motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor (SoU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om hälso- och sjukvård och om tandvård. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor (SoU9)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om hälso- och sjukvård och om tandvård. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.