Gymnasieskolfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 1998

Beslut

Gymnasieskolfrågor (UbU10)

Riksdagen avslog motioner om bl.a. gymnasieskolans struktur och program, timplanen, kärnämnena, lärlingsutbildning, frågor om förhållandet skola-arbetsliv, utbildning i företagarkunskap och entreprenörskap samt betyg.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1998-03-05
Betänkande 1997/98:UbU10

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-18
4

Beslut

Beslut: 1998-03-18

Protokoll med beslut