Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2022/23:UbU8

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 20 april 2023

Nästa händelse: Bordläggning 19 april 2023

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-21, 2023-03-09, 2023-03-16

Förslagspunkter

1. Utbildningens dimensionering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:1014 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 12 och

2022/23:1025 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 5 och 6.

Reservation 1 (SD)

2. Ansökan till utbildning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:884 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkande 53.

Reservation 2 (C)

3. Ämnen i gymnasieskolan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:216 av Mikael Larsson (C),

2022/23:380 av Anna Wallentheim (S),

2022/23:491 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 7,

2022/23:976 av Michael Rubbestad m.fl. (SD) yrkande 13,

2022/23:1209 av Beatrice Timgren (SD) yrkande 1,

2022/23:1226 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 2,

2022/23:1471 av Amanda Lind m.fl. (MP) yrkande 3,

2022/23:1722 av Eva Lindh (S) och

2022/23:1939 av Sten Bergheden (M) yrkande 1.

Reservation 3 (S, V, MP)

4. Anpassad undervisning för särbegåvade elever

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1025 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 10.

5. Entreprenörskap i skolväsendet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:115 av Saila Quicklund (M),

2022/23:491 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2022/23:884 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkandena 54 och 69,

2022/23:1121 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkandena 15 och 24,

2022/23:1550 av Mathias Tegnér och Jennie Nilsson (båda S) yrkande 5 och

2022/23:1993 av Johanna Rantsi (M).

Reservation 4 (C)

6. Yrkesprogrammens utformning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 27 och 28,

2022/23:884 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkandena 61, 71 och 72,

2022/23:1025 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 3,

2022/23:1082 av Camilla Brunsberg (M) och

2022/23:2001 av Johanna Rantsi och Sten Bergheden (båda M) yrkande 1.

Reservation 5 (C)

7. Branschskolor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:884 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkande 67.

Reservation 6 (S, C, MP)

8. Lärlingsutbildning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:1025 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 4 och

2022/23:1063 av Leif Nysmed och Lars Mejern Larsson (båda S).

Reservation 7 (SD)

9. Naturbruksprogrammet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:215 av Mikael Larsson (C),

2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 26 och

2022/23:884 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkande 70.

Reservation 8 (C)

10. Idrottsutbildningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:335 av Rickard Nordin (C) yrkande 7,

2022/23:976 av Michael Rubbestad m.fl. (SD) yrkande 12 och

2022/23:1093 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 9 (SD)

11. Introduktionsprogrammet språkintroduktion

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1025 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 10 (SD)

12. Studie- och yrkesvägledning i skolväsendet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:537 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 2,

2022/23:610 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 11,

2022/23:884 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkandena 52 och 56,

2022/23:1024 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 17,

2022/23:1025 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 7,

2022/23:1673 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 11,

2022/23:1939 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2022/23:2001 av Johanna Rantsi och Sten Bergheden (båda M) yrkande 3 och

2022/23:2277 av Märta Stenevi m.fl. (MP) yrkande 19.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)
Reservation 13 (C)
Reservation 14 (MP)