Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets bet 2015/16:UbU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2016

Beslut

Riksdagen vill förstärka lärlingsutbildningen (UbU13)

Lärlingsutbildningen på gymnasiet fyller en viktig funktion och borde vidareutvecklas. Det anser riksdagen som vill att regeringen undersöker hur den här utbildningsformen skulle kunna breddas.

På lärlingsutbildningen förläggs en stor del av utbildningstiden på en eller flera arbetsplatser. Riksdagen tycker dock att lärlingsplatserna mer borde likna riktiga anställningar där företagen själva får möjlighet att välja vilka lärlingar de ska ta emot.

I ett tillkännagivande gav därför riksdagen i uppdrag till regeringen att undersöka hur utbildningsformen skulle kunna utvecklas, samt vilka konsekvenser det skulle få.

Riksdagen sa samtidigt nej till flera andra motionsförslag som behandlades i samma ärende. Motionerna kom från den allmänna motionstiden 2015/16 och innehöll bland annat förslag om nya inriktningar på de nationella programmen.

Utskottets förslag till beslut: Utskottets föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av två motionsyrkanden (M, C, L, KD respektive C) om gymnasial lärlingsutbildning. Regeringen föreslås utreda om en breddad och förstärkt gymnasial lärlingsutbildning kan införas och vilka konsekvenser det skulle medföra. I en av reservationerna (S, MP, V) föreslås att riksdagen inte ska göra något tillkännagivande till regeringen. Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-02-09
Justering: 2016-03-01
Trycklov: 2016-03-04
Reservationer 7
bet 2015/16:UbU13

Alla beredningar i utskottet

2016-02-09, 2016-02-02

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-08
Debatt i kammaren: 2016-03-09
4

Beslut

Beslut: 2016-03-09
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 mars 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regionalt ansvar för gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:746 av Rasmus Ling (MP) yrkande 1.

2. Utvärdering av den kursbaserade gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2733 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M).

Reservation 1 (M)

3. En effektivisering av yrkesutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 20.

Reservation 2 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 78 0 0 6
SD 36 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 0 22 0 0
V 20 0 0 1
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 290 22 0 37


4. Gymnasial yrkesutbildning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 10,

2015/16:876 av Lars Eriksson och Teresa Carvalho (båda S),

2015/16:1361 av Ola Johansson (C),

2015/16:2211 av Isak From och Monica Haider (båda S) yrkande 3,

2015/16:2417 av Johan Andersson m.fl. (S) och

2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1 och 4.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (C)

5. Samverkan mellan gymnasieskolan och arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 5 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 5 73 0 6
SD 35 0 0 13
MP 21 0 0 4
C 22 0 0 0
V 20 0 0 1
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 238 73 0 38


6. Breddad och förstärkt gymnasial lärlingsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska utreda om en breddad och förstärkt gymnasial lärlingsutbildning kan införas och vilka konsekvenser det skulle medföra och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 16 och

2015/16:2765 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD).

Reservation 6 (S, MP, V)

7. Branschskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 21.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 78 0 6
SD 36 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 0 22 0 0
V 20 0 0 1
L 0 16 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 183 129 0 37


8. Nya inriktningar på de nationella programmen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:607 av Jessika Roswall och Maria Malmer Stenergard (båda M) yrkande 1,

2015/16:924 av Rickard Nordin (C) yrkande 3 och

2015/16:2073 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 21.

9. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:479 av Lotta Finstorp m.fl. (M) och

2015/16:2221 av Emma Nohrén (MP).

10. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:133 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-4,

2015/16:162 av Richard Jomshof m.fl. (SD),

2015/16:270 av Margareta B Kjellin (M),

2015/16:505 av Isak From och Jasenko Omanovic (båda S),

2015/16:526 av Robert Hannah (FP),

2015/16:598 av Johanna Haraldsson och Monica Haider (båda S),

2015/16:645 av Lars Eriksson m.fl. (S),

2015/16:697 av Lotta Finstorp (M),

2015/16:969 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (båda M),

2015/16:993 av Emilia Töyrä (S),

2015/16:1238 av Christian Holm Barenfeld (M),

2015/16:1239 av Christian Holm Barenfeld (M),

2015/16:1249 av Elisabeth Svantesson (M),

2015/16:1408 av Jasenko Omanovic m.fl. (S),

2015/16:1415 av Kerstin Nilsson (S),

2015/16:1419 av Fredrik Schulte m.fl. (M) yrkande 4,

2015/16:1610 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2015/16:2051 av Roger Hedlund (SD),

2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S) yrkande 2 och

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 29.