Grundskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2016

Beslut

Riksdagen vill ha mer matte i högstadiet (UbU12)

Högstadie-elever borde få mer matte

15-åringar har blivit sämre
på matte.
Det har under-sökningar visat.
Riksdagen vill därför
att elever i högstadiet
ska ha mer matte.

Riksdagen har sagt
till regeringen att den ska ge
ett förslag om att öka
matte-undervisningen
i grund-skolan.

Matematikundervisningen bör utökas med en timme i veckan i grundskolan. Det anser riksdagen som riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Enligt riksdagen bör den utökade matematikundervisningen läggas på högstadiet då internationella undersökningar visar att matematikkunskaperna bland svenska 15-åringar sjunker.

Redan för ett år sedan tillkännagav riksdagen för regeringen att fler matematiklektioner i högstadiet bör prioriteras. Nu uppmanar riksdagen omigen regeringen att sätta igång med det här arbetet.

Riksdagen sa samtidigt nej till flera andra motionsförslag som behandlats i samma ärende. Motionerna tog bland annat upp förslag om fritidshemmen och elever med särskilda behov.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden om fler matematiklektioner i grundskolan. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som medger en ytterligare utökning av undervisningstiden i matematik i årskurs 7-9 fr.o.m. 2017 för att stärka elevernas matematikkunskaper. I en av reservationerna (S, MP, V) föreslås att riksdagen inte ska göra något tillkännagivande till regeringen. Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2016-02-02, 2016-02-09, 2016-03-01

Utbildningsutskottet vill ha mer matte i högstadiet (UbU12)

Matematikundervisningen bör utökas med en timme i veckan i grundskolan. Det anser utbildningsutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Enligt utskottet bör den utökade matematikundervisningen läggas på högstadiet då internationella undersökningar visar att matematikkunskaperna bland svenska 15-åringar sjunker.

Redan för ett år sedan tillkännagav riksdagen för regeringen att fler matematiklektioner i högstadiet bör prioriteras. Utbildningsutskottet vill nu att riksdagen omigen tillkännager för regeringen att det här arbetet måste sättas igång.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till flera andra motionsförslag som behandlats i samma ärende. Motionerna tar bland annat upp förslag om fritidshemmen och elever med särskilda behov.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.