Grundskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 mars 2011

Beslut

Skolreformer ska utvärderas och elevhälsan ses över (UbU7)

Riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning för att utvärdera de senaste årens stora skolreformer. Utredningen ska analysera vilka effekter kommunaliseringen, det fria skolvalet och etableringen av friskolor har haft på integration, jämlikhet, utbildningens kvalitet och elevers rätt till en likvärdig undervisning. Dessutom får regeringen i uppdrag att göra en nationell översyn av tillgängligheten till och kvaliteten på elevhälsan. Riksdagen sa samtidigt nej till 160 motioner om grundskolan från den allmänna motionstiden 2010.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen: dels att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att utvärdera de senaste årens stora skolreformer, dels att regeringen ska se till att det görs en nationell översyn av tillgängligheten till och kvaliteten på elevhälsan. Därmed bifalls motionerna 2010/11:Ub283 och 2010/11:So543 yrkande 18. Övriga motionsyrkanden avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

118 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-03
Justering: 2011-03-08
Betänkande publicerat: 2011-03-14
Trycklov: 2011-03-14
Reservationer 40
Betänkande 2010/11:UbU7

Skolreformer ska utvärderas och elevhälsan ses över (UbU7)

Riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning för att utvärdera de senaste årens stora skolreformer. Det föreslår utbildningsutskottet. Utredningen ska analysera vilka effekter kommunaliseringen, det fria skolvalet och etableringen av friskolor har haft på integration, jämlikhet, utbildningens kvalitet och elevers rätt till en likvärdig undervisning. Dessutom får regeringen i uppdrag att göra en nationell översyn av tillgängligheten till och kvaliteten på elevhälsan. Utbildningsutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till 160 motioner om grundskolan från den allmänna motionstiden 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-30
4

Beslut

Beslut: 2011-03-31
37 förslagspunkter, 23 acklamationer, 14 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 31 mars 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kvalitet, huvudmannaskap och resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub244, 2010/11:Ub245, 2010/11:Ub275 yrkande 3, 2010/11:Ub287, 2010/11:Ub324, 2010/11:Ub372, 2010/11:Ub400, 2010/11:Ub464, 2010/11:Ub471 yrkandena 1 och 2 samt 2010/11:Ub482 yrkandena 1, 2 och 5.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S199012
M97019
MP19006
FP20004
C19004
SD20000
V00172
KD14005
Totalt190991842

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Utvärdering av skolreformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att utvärdera de senaste årens stora skolreformer i syfte att stärka möjligheterna till en likvärdig utbildning, ökad kvalitet och en sammanhållen skola.
Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:Ub283.

Reservation 4 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M09809
MP19006
FP02004
C01904
SD20000
V17002
KD01405
Totalt156151042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Kameraövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub285 yrkande 5.

Reservation 5 (MP, V)

4. Skolplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C311 yrkande 17, 2010/11:Ub239, 2010/11:Ub243 och 2010/11:Ub309 yrkandena 1 och 3.

5. Jämställdhet i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub482 yrkande 8 och 2010/11:A402 yrkande 6.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S019813
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD20000
V01702
KD14005
Totalt171379843

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Likabehandlingsplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So543 yrkande 23, 2010/11:Ub344 yrkande 3 och 2010/11:Ub381.

Reservation 8 (MP)

7. Kränkande behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So543 yrkande 22, 2010/11:Ub340, 2010/11:Ub447 och 2010/11:Ub482 yrkandena 10 och 15.

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (MP)
Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010012
M98009
MP10186
FP20004
C19004
SD02000
V00172
KD14005
Totalt1522013542

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Skolans värdegrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K424 yrkandena 3 och 4, 2010/11:Ub279, 2010/11:Ub344 yrkandena 4 och 5, 2010/11:Ub349 yrkandena 1 och 2 samt 2010/11:Ub352.

Reservation 12 (MP)

9. Avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub442.

Reservation 13 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP19006
FP20004
C19004
SD20000
V01702
KD14005
Totalt190117042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. IT i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub242, 2010/11:Ub248, 2010/11:Ub296, 2010/11:Ub329 och 2010/11:Ub331.

Reservation 14 (S)

11. Skolbibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub232.

Reservation 15 (S, MP, V)

12. Frågor om huvudmannaskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub224 och 2010/11:Ub482 yrkande 6.

Reservation 16 (S)

13. Etablering av fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C311 yrkande 16, 2010/11:Ub270, 2010/11:Ub275 yrkande 2, 2010/11:Ub290, 2010/11:Ub361, 2010/11:Ub404 och 2010/11:Ub482 yrkande 16.

Reservation 17 (S)
Reservation 18 (V)

14. Kommuners inflytande vid etablering av fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub482 yrkande 18.

Reservation 19 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP19006
FP20004
C19004
SD02000
V00172
KD14005
Totalt1701201742

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Anmälan om ägarbyte vid fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub266 yrkande 3.

Reservation 20 (MP, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (MP, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990112
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD02000
V00172
KD14005
Totalt250391842

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Vinstutdelning i fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub229, 2010/11:Ub266 yrkandena 1 och 2, 2010/11:Ub275 yrkande 1 och 2010/11:Ub482 yrkande 19.

Reservation 21 (S)
Reservation 22 (MP)
Reservation 23 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009913
M98009
MP01177
FP20004
C19004
SD20000
V01702
KD14005
Totalt1711811644

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Entreprenad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub288.

18. Valfrihet inom den kommunala skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub268, 2010/11:Ub309 yrkande 2 och 2010/11:Ub482 yrkande 13.

Reservation 24 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP19006
FP20004
C19004
SD02000
V00172
KD14005
Totalt1701201742

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


19. Kunskapsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub337, 2010/11:Ub435 och 2010/11:Ub482 yrkandena 3 och 4.

Reservation 25 (S)

20. Särskilt stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub226 och 2010/11:Ub343.

21. Betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub264 och 2010/11:Ub379.

22. Teckenspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub237, 2010/11:Ub291, 2010/11:Ub305, 2010/11:Ub310, 2010/11:Ub321 och 2010/11:Ub388.

Reservation 26 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD20000
V01702
KD14005
Totalt27136042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. Punktskrift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub236 yrkandena 1 och 2 samt 2010/11:Ub376.

24. Övriga frågor om elever med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub223, 2010/11:Ub350, 2010/11:Ub389 och 2010/11:Ub468.

25. Studie- och yrkesvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub251, 2010/11:Ub482 yrkande 9 och 2010/11:A402 yrkande 7.

Reservation 27 (S, SD)
Reservation 28 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP10186
FP20004
C19004
SD02000
V01513
KD14005
Totalt1521351943

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


26. Kompetensutveckling av lärare m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju401 yrkande 14, 2010/11:C371 yrkande 7, 2010/11:Kr335 yrkande 5, 2010/11:Ub241, 2010/11:Ub298, 2010/11:Ub302, 2010/11:Ub341, 2010/11:Ub344 yrkande 2, 2010/11:Ub357 yrkande 2, 2010/11:Ub438 yrkande 1 och 2010/11:Ub451.

Reservation 29 (V)

27. Elevhälsan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So543 yrkande 17, 2010/11:So573 yrkande 25, 2010/11:Ub335, 2010/11:Ub377, 2010/11:Ub401, 2010/11:Ub417, 2010/11:Ub429 och 2010/11:Ub482 yrkande 17.

Reservation 30 (S)
Reservation 31 (MP)
Reservation 32 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010012
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD20000
V00172
KD14005
Totalt1711911742

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


28. Översyn av elevhälsans kvalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska se till att det görs en nationell översyn av tillgängligheten till och kvaliteten på elevhälsan.
Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:So543 yrkande 18.

29. Kost och motion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub294, 2010/11:Ub420, 2010/11:Ub427, 2010/11:Ub448, 2010/11:Ub466 och 2010/11:Ub482 yrkande 12.

Reservation 33 (S)

30. ANDT-kunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub374.

31. Skolans arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub383 och 2010/11:Ub390.

32. Elevinflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub285 yrkande 2, 2010/11:Ub402 och 2010/11:Ub482 yrkande 14.

Reservation 34 (S)
Reservation 35 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 35 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010012
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD20000
V01702
KD14005
Totalt1713610042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


33. Särskilda ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju401 yrkande 15, 2010/11:Ub202, 2010/11:Ub217, 2010/11:Ub221, 2010/11:Ub225, 2010/11:Ub228, 2010/11:Ub240, 2010/11:Ub247, 2010/11:Ub261, 2010/11:Ub265, 2010/11:Ub267, 2010/11:Ub271, 2010/11:Ub277 yrkande 1, 2010/11:Ub295, 2010/11:Ub297, 2010/11:Ub299, 2010/11:Ub311 yrkande 1, 2010/11:Ub314, 2010/11:Ub357 yrkande 5, 2010/11:Ub373, 2010/11:Ub407, 2010/11:Ub437, 2010/11:Ub440, 2010/11:Ub444, 2010/11:Ub453, 2010/11:Ub488 och 2010/11:N421 yrkande 9.

Reservation 36 (MP)
Reservation 37 (V)

34. Kultur- och musikskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Kr331 yrkande 6, 2010/11:Kr338 yrkande 7 och 2010/11:Ub323.

Reservation 38 (S, MP, V)

35. Matematik, naturvetenskap och teknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub215 och 2010/11:Ub304.

36. Läromedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub357 yrkande 4, 2010/11:Ub438 yrkande 2 och 2010/11:Ub487.

37. Fritidshem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So543 yrkande 21, 2010/11:Ub250 och 2010/11:Ub285 yrkande 3.

Reservation 39 (MP)
Reservation 40 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 40 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980212
M98009
MP00196
FP20004
C19004
SD20000
V01702
KD14005
Totalt269172142

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag