Grundskolan

Utbildningsutskottets bet 2008/09:UbU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2009

Beslut

Nej till motioner om grundskolan (UbU17)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om grundskolan. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Det gäller ett förslag till ny skollag som regeringen arbetar med och, när det gäller fristående skolor, regeringens propositionen Offentliga bidrag på lika villkor, som utskottet kommer att behandla under våren 2009. Motionerna handlar om skolan, fristående skolor, valfrihet, betyg, skolans personal, skolans arbetsmiljö och elevernas hälsa samt undervisning i särskilda ämnen, bland annat idrott och hälsa, sex och samlevnad samt entreprenörskap.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

180 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-01-29
Justering: 2009-04-02
Betänkande publicerat: 2009-04-08
Trycklov: 2009-04-08
Reservationer 69
bet 2008/09:UbU17

Nej till motioner om grundskolan (UbU17)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om grundskolan. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Det gäller ett förslag till ny skollag som regeringen arbetar med och, när det gäller fristående skolor, regeringens propositionen Offentliga bidrag på lika villkor, som utskottet kommer att behandla under våren 2009. Motionerna handlar om skolan, fristående skolor, valfrihet, betyg, skolans personal, skolans arbetsmiljö och elevernas hälsa samt undervisning i särskilda ämnen, bland annat idrott och hälsa, sex och samlevnad samt entreprenörskap.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-04-22
4

Beslut

Beslut: 2009-04-22
68 förslagspunkter, 66 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 april 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skolplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju375 yrkande 2, 2008/09:Ub514 och 2008/09:Ub526 yrkande 17.

Reservation 1 (mp)

2. Val av skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub319, 2008/09:Ub412, 2008/09:Ub487 yrkande 2 och 2008/09:Ub587.

Reservation 2 (v)

3. Skolans värdegrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub366 och 2008/09:Ub565.

4. Likvärdig skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi270 yrkande 64 och 2008/09:Ub601 yrkande 4.

Reservation 3 (s)

5. Jämställdhet i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub332 och 2008/09:Ub589 yrkande 10.

Reservation 4 (s)

6. Pojkars och flickors resultat i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub526 yrkande 29 och 2008/09:A395 yrkande 33.

Reservation 5 (mp)

7. Avgiftsfri undervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub270, 2008/09:Ub275, 2008/09:Ub383, 2008/09:Ub499 och 2008/09:Ub563.

8. Svenska som undervisningsspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub310 och 2008/09:Ub482.

9. Skolskjuts

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub354 och 2008/09:Ub487 yrkande 4.

Reservation 6 (v)

10. Drogtester i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju380 yrkande 2 och 2008/09:Ub444.

11. Kvalitetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi291 yrkandena 3 och 6, 2008/09:Ub363, 2008/09:Ub589 yrkandena 1 och 3 samt 2008/09:Ub591 yrkandena 2 och 3.

Reservation 7 (s)

12. Resursfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub468, 2008/09:Ub533, 2008/09:Ub541, 2008/09:Ub589 yrkande 6 och 2008/09:Ub599 yrkande 5.

Reservation 8 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m820015
c24005
fp22006
kd20004
v00193
mp15004
Totalt1631081959

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Möjlighet att stänga skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub526 yrkande 20.

Reservation 9 (mp)

14. Möjlighet till vitesföreläggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub526 yrkande 21.

Reservation 10 (mp)

15. Friskolornas roll i skolsystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub498 och 2008/09:Ub589 yrkande 7.

Reservation 11 (s)

16. Icke-konfessionell undervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub436, 2008/09:Ub589 yrkande 5 och 2008/09:Ub597 yrkande 1.

Reservation 12 (s)

17. Nationell minoritetsskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub376 och 2008/09:Ub459.

18. Godkännande av friskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub597 yrkande 2.

Reservation 13 (s)

19. Kommunalt inflytande över etableringar av friskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi291 yrkande 18, 2008/09:Ub305, 2008/09:Ub308, 2008/09:Ub329, 2008/09:Ub335 yrkandena 1 och 3, 2008/09:Ub336, 2008/09:Ub356, 2008/09:Ub399, 2008/09:Ub401, 2008/09:Ub451, 2008/09:Ub548 och 2008/09:Ub559.

Reservation 14 (s)

20. Överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub465 och 2008/09:Ub600.

Reservation 15 (s)

21. Återkallande av godkännande av enskild huvudman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub258, 2008/09:Ub507, 2008/09:Ub526 yrkande 22, 2008/09:Ub582 och 2008/09:Ub597 yrkande 3.

Reservation 16 (s)
Reservation 17 (mp)

22. Ersättningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub254, 2008/09:Ub311, 2008/09:Ub335 yrkande 2 och 2008/09:Ub526 yrkande 19.

Reservation 18 (mp)

23. Självstyrande kommunala skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub589 yrkandena 14 och 17.

Reservation 19 (s)

24. Valfrihet inom den kommunala skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub212 och 2008/09:Ub526 yrkandena 12-14.

Reservation 20 (mp)

25. Nationell timplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub526 yrkande 11.

Reservation 21 (mp)

26. Kunskapsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub281, 2008/09:Ub380 och 2008/09:Ub440.

Reservation 22 (s)

27. Nationella prov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub291, 2008/09:Ub362 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:Ub526 yrkande 16.

Reservation 23 (mp)

28. Matematiksatsning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub589 yrkande 4 och 2008/09:Ub599 yrkandena 2 och 3.

Reservation 24 (s)

29. Individanpassad undervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub523, 2008/09:Ub579 och 2008/09:Ub589 yrkande 2.

Reservation 25 (s)

30. Rätt att överklaga åtgärdsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub526 yrkande 24.

Reservation 26 (mp)

31. Modersmålsundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub327 och 2008/09:Ub526 yrkandena 6 och 7.

Reservation 27 (mp)

32. Matematikundervisning på modersmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub526 yrkande 8 och 2008/09:Ub599 yrkande 7.

Reservation 28 (s)
Reservation 29 (mp)

33. Nyanlända elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub526 yrkande 10.

Reservation 30 (mp)

34. Betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub415, 2008/09:Ub441, 2008/09:Ub502 och 2008/09:Ub526 yrkande 5.

Reservation 31 (s)
Reservation 32 (mp)

35. Undantag från skyldighet att sätta betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub526 yrkande 15.

Reservation 33 (mp)

36. Omprövning av betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub526 yrkande 23.

Reservation 34 (s, v, mp)

37. Chefsrekryteringsprogram för skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi291 yrkande 10.

Reservation 35 (s)

38. Pedagogisk utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub526 yrkandena 4 och 18.

Reservation 36 (mp)

39. Behörighet, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub422, 2008/09:Ub452 yrkande 1, 2008/09:Ub562, 2008/09:Ub589 yrkande 15 och 2008/09:Ub598 yrkandena 6 och 8.

Reservation 37 (s)

40. Fler lärare och vuxna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub511 och 2008/09:Ub598 yrkande 7.

Reservation 38 (s)

41. Genuspedagoger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub526 yrkande 28.

Reservation 39 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 39 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m820015
c24005
fp22006
kd20004
v01903
mp01504
Totalt148142059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

42. Studie- och yrkesvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub589 yrkande 11.

Reservation 40 (s)

43. Särskild kunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju379 yrkande 8 och 2008/09:Ub227.

Reservation 41 (s)

44. Kompetensutveckling inom HBT

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub413 yrkande 1, 2008/09:Ub464 yrkandena 1, 2, 4 och 5, 2008/09:Ub526 yrkande 33, 2008/09:A355 yrkande 21 och 2008/09:A402 yrkande 19.

Reservation 42 (s)
Reservation 43 (v)
Reservation 44 (mp)

45. Läromedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub247, 2008/09:Ub413 yrkande 2, 2008/09:Ub464 yrkande 6, 2008/09:Ub467 yrkande 4 och 2008/09:Ub526 yrkande 26.

Reservation 45 (mp)

46. Skolbibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr307 yrkande 28, 2008/09:Ub268, 2008/09:Ub588 och 2008/09:Ub605.

Reservation 46 (s)
Reservation 47 (v)

47. Elevhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub297, 2008/09:Ub385, 2008/09:Ub483, 2008/09:Ub521 och 2008/09:Ub522.

48. Våldsförebyggande arbete, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju379 yrkande 7, 2008/09:Ub204, 2008/09:Ub208, 2008/09:Ub306, 2008/09:Ub360 och 2008/09:Ub480.

Reservation 48 (s)

49. Arbete mot mobbning och kränkande behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub245, 2008/09:Ub543 och 2008/09:Ub589 yrkande 12.

Reservation 49 (s)

50. Information för att förebygga gromning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju201 yrkande 1 och 2008/09:Ju283 yrkande 2.

51. Främjande av en hälsosam livsstil

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr306 yrkande 7, 2008/09:Ub234, 2008/09:Ub265, 2008/09:Ub269, 2008/09:Ub271, 2008/09:Ub298, 2008/09:Ub350, 2008/09:Ub375, 2008/09:Ub416, 2008/09:Ub500, 2008/09:Ub524, 2008/09:Ub525 och 2008/09:Ub589 yrkande 16.

Reservation 50 (s)
Reservation 51 (v)

52. ANT-undervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So516 yrkande 3, 2008/09:So579 yrkande 2, 2008/09:Ub206 och 2008/09:Ub556.

53. Skolmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C240 yrkande 8, 2008/09:Ub216 och 2008/09:Ub526 yrkandena 35 och 38.

Reservation 52 (mp)

54. Tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub485, 2008/09:Ub487 yrkande 1 och 2008/09:Ub526 yrkandena 31 och 32.

Reservation 53 (v)
Reservation 54 (mp)

55. Inspektion av arbetsmiljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub244 och 2008/09:Ub526 yrkande 34.

Reservation 55 (mp)

56. Elevinflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub355, 2008/09:Ub388, 2008/09:Ub439, 2008/09:Ub504, 2008/09:Ub526 yrkande 25, 2008/09:Ub531, 2008/09:Ub561, 2008/09:Ub586 och 2008/09:Ub589 yrkande 18.

Reservation 56 (s)
Reservation 57 (mp)

57. Kultur- och musikskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub259.

58. Tillvalsspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub526 yrkande 9 och 2008/09:Ub564.

Reservation 58 (s)
Reservation 59 (mp)

59. Idrott och hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub202, 2008/09:Ub264, 2008/09:Ub403 och 2008/09:Ub432.

Reservation 60 (s)

60. Naturvetenskap och teknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub378, 2008/09:Ub554 och 2008/09:Ub585.

61. Svenska, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub236, 2008/09:Ub295, 2008/09:Ub423 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:Ub427.

Reservation 61 (s)

62. Sex och samlevnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju444 yrkande 19, 2008/09:U323 yrkande 4, 2008/09:So552 yrkande 4, 2008/09:Ub337 yrkande 1, 2008/09:Ub359, 2008/09:Ub379, 2008/09:Ub464 yrkande 3, 2008/09:Ub467 yrkande 5, 2008/09:Ub516, 2008/09:Ub526 yrkande 27, 2008/09:Ub546 yrkandena 2 och 3, 2008/09:Ub603 och 2008/09:A355 yrkande 22.

Reservation 62 (s)
Reservation 63 (v)
Reservation 64 (mp)

63. Naturskolor och utomhuspedagogik, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub250, 2008/09:Ub292, 2008/09:Ub321 och 2008/09:Ub526 yrkande 36.

Reservation 65 (mp)

64. Hem- och konsumentkunskap, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub219, 2008/09:Ub229, 2008/09:Ub233, 2008/09:Ub243, 2008/09:Ub253, 2008/09:Ub261, 2008/09:Ub274, 2008/09:Ub347 yrkandena 1 och 2, 2008/09:Ub410, 2008/09:Ub425, 2008/09:Ub512 och 2008/09:Ub583.

Reservation 66 (s)

65. Hållbar utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub339, 2008/09:Ub484 och 2008/09:Ub526 yrkande 37.

Reservation 67 (mp)

66. Demokratifrågor, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub207, 2008/09:Ub218, 2008/09:Ub331, 2008/09:Ub334, 2008/09:Ub341, 2008/09:Ub458 och 2008/09:Ub540 yrkande 1.

67. Övriga ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C390 yrkande 6, 2008/09:Ub220, 2008/09:Ub221, 2008/09:Ub424, 2008/09:Ub437, 2008/09:Ub503 och 2008/09:Ub572.

Reservation 68 (v)

68. Skolbarnsomsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub343, 2008/09:Ub452 yrkande 2, 2008/09:Ub509, 2008/09:Ub578 och 2008/09:Ub589 yrkande 9.

Reservation 69 (s)