Grundskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2007/08:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2008

Beslut

Nej till motioner om grundskolan (UbU11)

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om grundskolan. Skälet är bland annat det pågående arbetet med en ny skollag. Motionerna handlar övergripande frågor om skolan, fristående skolor, valfrihet, betyg, skolans personal, skolans arbetsmiljö och elevernas hälsa samt undervisning i särskilda ämnen som bl.a. idrott, hem- och konsumentkunskap, sex och samlevnad, kultur och musik och feministiskt självförsvar i skolan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

167 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-02-14
Justering: 2008-04-03
Betänkande publicerat: 2008-04-04
Trycklov: 2008-04-04
Reservationer 76
Betänkande 2007/08:UbU11

Nej till motioner om grundskolan (UbU11)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om grundskolan. Skälet är bland annat det pågående arbetet med en ny skollag.

Motionerna handlar övergripande frågor om skolan, fristående skolor, valfrihet, betyg, skolans personal, skolans arbetsmiljö och elevernas hälsa samt undervisning i särskilda ämnen som bl.a. idrott, hem- och konsumentkunskap, sex och samlevnad, kultur och musik och feministiskt självförsvar i skolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-16
4

Beslut

Beslut: 2008-04-17
74 förslagspunkter, 64 acklamationer, 10 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 april 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skolstart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub566 yrkandena 12 och 13.

Reservation 1 (mp)

2. Antagningsprov vid urval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub353 yrkande 12.

Reservation 2 (v)

3. Närhetsprincipen i grundskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub353 yrkande 13.

Reservation 3 (v)

4. Skolans värdegrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub285, 2007/08:Ub306 yrkande 2, 2007/08:Ub349, 2007/08:Ub407, 2007/08:Ub482, 2007/08:Ub488, 2007/08:Ub516 yrkande 1 och 2007/08:Ub536.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0100030
m800017
c26003
fp180010
kd17007
v00184
mp15004
Totalt1561001875

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Jämställdhet i skolors kvalitetsredovisningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub511 yrkande 8.

Reservation 6 (s)

6. Avgiftsfri undervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub283, 2007/08:Ub345, 2007/08:Ub445, 2007/08:Ub479 och 2007/08:Ub506.

Reservation 7 (s)

7. Avgiftsfria måltider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Fi268 yrkande 2.

Reservation 8 (v)

8. Skolavslutningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub307.

9. Skolskjuts

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub339, 2007/08:Ub374 och 2007/08:Ub566 yrkande 25.

Reservation 9 (mp)

10. Ansvaret för skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub225, 2007/08:Ub259 och 2007/08:Ub387.

11. Särskild statlig satsning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub511 yrkande 3.

Reservation 10 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m800017
c26003
fp180010
kd17007
v00184
mp15004
Totalt1561011874

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Anmälningsplikt för skolpersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub543.

Reservation 11 (s)

13. Elev- och föräldrainflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub305 yrkande 9, 2007/08:Ub361, 2007/08:Ub372, 2007/08:Ub396, 2007/08:Ub535 och 2007/08:Ub566 yrkandena 15, 17 och 19.

Reservation 12 (s)
Reservation 13 (v)
Reservation 14 (mp)

14. Friskolorna som del av det gemensamma skolväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub301, 2007/08:Ub359, 2007/08:Ub466 och 2007/08:Ub511 yrkande 1.

Reservation 15 (s)

15. Nationell minoritetsskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub400 och 2007/08:Ub475.

16. Skärpta regler för godkännande av friskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub277, 2007/08:Ub367 och 2007/08:Ub523.

17. Kommunernas inflytande över friskoleetablering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub218, 2007/08:Ub353 yrkande 3, 2007/08:Ub366, 2007/08:Ub398, 2007/08:Ub401, 2007/08:Ub471, 2007/08:Ub509, 2007/08:Ub511 yrkande 10 och 2007/08:Ub521.

Reservation 16 (s)
Reservation 17 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110029
m800017
c26003
fp180010
kd17007
v01804
mp13015
Totalt1541910175

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Tydligare konsekvensbeskrivningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub353 yrkande 4.

Reservation 18 (v)

19. Skolverkets bedömning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub353 yrkande 5 och 2007/08:Ub516 yrkande 2.

Reservation 19 (s, v)

20. Stopplag för etablering av friskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub353 yrkande 1.

Reservation 20 (v)

21. Avgift för Skolverkets prövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub353 yrkande 2.

Reservation 21 (v)

22. Privatisering av kommunala skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub203, 2007/08:Ub353 yrkande 7 och 2007/08:Ub505.

Reservation 22 (s)
Reservation 23 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0100030
m800017
c26003
fp170011
kd17007
v00184
mp14104
Totalt1541011876

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Ersättning till fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub219, 2007/08:Ub269, 2007/08:Ub353 yrkande 10 och 2007/08:Ub467.

Reservation 24 (v)

24. Överskott i verksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub353 yrkande 9 och 2007/08:Ub511 yrkande 11.

Reservation 25 (s)
Reservation 26 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m800017
c25004
fp180010
kd17007
v00184
mp13204
Totalt1531031875

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Tillsyn av fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub249, 2007/08:Ub255, 2007/08:Ub403, 2007/08:Ub456, 2007/08:Ub458 och 2007/08:Ub511 yrkande 9.

Reservation 27 (s)

26. Återkallande av godkännande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub353 yrkande 6, 2007/08:Ub483 och 2007/08:Ub516 yrkande 3.

Reservation 28 (s, v)
Reservation 29 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0010030
m800017
c26003
fp180010
kd17007
v00184
mp01504
Totalt1411511875

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

27. Alternativa läroplaner och kursplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub566 yrkandena 5 och 6.

Reservation 30 (mp)

28. Profilklasser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub566 yrkandena 7 och 9.

Reservation 31 (mp)

29. Nationell timplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub566 yrkande 11.

Reservation 32 (mp)

30. Pedagogisk mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub216 och 2007/08:Ub566 yrkande 14.

Reservation 33 (mp)

31. Modern teknik i undervisningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub317.

Reservation 34 (s)

32. Kunskapsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub511 yrkande 4.

Reservation 35 (s)

33. Nationella prov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub273 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Ub511 yrkande 5 och 2007/08:Ub566 yrkande 10.

Reservation 36 (s)
Reservation 37 (mp)

34. Läxläsning i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub511 yrkande 13 och 2007/08:Ub531.

Reservation 38 (s)

35. Individanpassad undervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub315, 2007/08:Ub347, 2007/08:Ub362, 2007/08:Ub480 och 2007/08:Ub566 yrkandena 1 och 2.

Reservation 39 (mp)

36. Stöd till elevskyddsombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub305 yrkande 4 och 2007/08:Ub566 yrkande 18.

Reservation 40 (v)
Reservation 41 (mp)

37. Pojkars och flickors studieresultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub566 yrkande 35 och 2007/08:A402 yrkande 36.

Reservation 42 (mp)

38. Betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub371, 2007/08:Ub393 och 2007/08:Ub566 yrkandena 8, 28 och 29.

Reservation 43 (mp)

39. Omprövning av betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub566 yrkande 30.

Reservation 44 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 44 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s099130
m800017
c26003
fp180010
kd17007
v01804
mp01504
Totalt141132175

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

40. Lärare m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub508, 2007/08:Ub511 yrkande 6, 2007/08:Ub519 och 2007/08:Ub566 yrkande 34.

Reservation 45 (s)
Reservation 46 (mp)

41. Skolledare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub511 yrkande 7.

Reservation 47 (s)

42. Studie- och yrkesvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub498 yrkande 6.

Reservation 48 (s)

43. Genuspedagoger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub306 yrkande 3 och 2007/08:Ub566 yrkande 32.

Reservation 49 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 49 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100029
m800017
c26003
fp180010
kd17007
v01804
mp01504
Totalt142133074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

44. Kompetensutveckling av lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So335 yrkande 31, 2007/08:Ub212 yrkande 3, 2007/08:Ub274 yrkandena 2-4, 2007/08:Ub281, 2007/08:Ub340 yrkande 3, 2007/08:Ub388 yrkandena 2 och 3, 2007/08:Ub422 yrkande 1 och 2007/08:Ub566 yrkande 36.

Reservation 50 (v, mp)

45. Läromedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So294 yrkande 8, 2007/08:Ub212 yrkande 1, 2007/08:Ub330 yrkande 4, 2007/08:Ub404, 2007/08:Ub413 och 2007/08:Ub422 yrkande 6.

Reservation 51 (v, mp)

46. Sponsring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub224 yrkandena 1 och 2.

Reservation 52 (v)

47. Skolbibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr232 yrkande 2, 2007/08:Kr281 yrkande 7 och 2007/08:Ub369.

Reservation 53 (s)
Reservation 54 (v)

48. Litteraturen i skolundervisningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub338 och 2007/08:Ub493.

49. Elevhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub236, 2007/08:Ub305 yrkandena 7 och 8, 2007/08:Ub354, 2007/08:Ub426, 2007/08:Ub461, 2007/08:Ub485, 2007/08:Ub494, 2007/08:Ub518 och 2007/08:Ub527.

Reservation 55 (v)

50. Kost och motion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub262 yrkande 1, 2007/08:Ub270, 2007/08:Ub368, 2007/08:Ub385 yrkande 1, 2007/08:Ub392 och 2007/08:Ub566 yrkande 20.

Reservation 56 (mp)

51. Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So295 yrkande 17 och 2007/08:Ub563.

Reservation 57 (v)

52. Konflikthantering, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub376, 2007/08:Ub406 och 2007/08:Ub524.

53. ANT-undervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So316 yrkande 3, 2007/08:Ub320 och 2007/08:Ub424.

54. Elevernas skolmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub287, 2007/08:Ub305 yrkande 5 och 2007/08:Ub566 yrkande 26.

Reservation 58 (v)
Reservation 59 (mp)

55. Nationellt statistikregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub305 yrkande 1.

Reservation 60 (v)

56. Buller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub298 och 2007/08:Ub566 yrkande 24.

Reservation 61 (mp)

57. Elever med funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub305 yrkande 6, 2007/08:Ub353 yrkande 8, 2007/08:Ub383 och 2007/08:Ub419.

Reservation 62 (v)

58. Elevskyddsombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub305 yrkandena 2 och 3, 2007/08:Ub457 och 2007/08:Ub566 yrkandena 21-23.

Reservation 63 (v)
Reservation 64 (mp)

59. Kultur- och musikskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Kr281 yrkandena 4-6, 2007/08:Ub256 och 2007/08:Ub542 yrkande 1.

Reservation 65 (s)
Reservation 66 (v)

60. Vissa inslag i undervisningen i svenska

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub227 och 2007/08:Ub348.

61. Modersmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub280, 2007/08:Ub284, 2007/08:Ub453 och 2007/08:Ub566 yrkande 31.

Reservation 67 (s)
Reservation 68 (mp)

62. Idrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub201, 2007/08:Ub208, 2007/08:Ub233, 2007/08:Ub235, 2007/08:Ub237, 2007/08:Ub240, 2007/08:Ub291, 2007/08:Ub318, 2007/08:Ub394, 2007/08:Ub473, 2007/08:Ub476, 2007/08:Ub528 och 2007/08:Ub568.

63. Hem- och konsumentkunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub202, 2007/08:Ub253, 2007/08:Ub385 yrkande 2, 2007/08:Ub501 och 2007/08:Ub567.

64. Sex och samlevnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub290, 2007/08:Ub330 yrkande 5, 2007/08:Ub358, 2007/08:Ub498 yrkande 13 och 2007/08:Ub537 yrkandena 2 och 3.

65. HBT-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U304 yrkande 4, 2007/08:So335 yrkande 32, 2007/08:Ub422 yrkandena 2-5 och 2007/08:Ub566 yrkande 37.

Reservation 69 (v, mp)

66. Naturskolor och utomhuspedagogik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub557 yrkandena 1, 3 och 4 samt 2007/08:Ub566 yrkande 27.

Reservation 70 (mp)

67. IT-kunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju237 yrkande 2, 2007/08:Ub234, 2007/08:Ub360, 2007/08:Ub464 och 2007/08:T548 yrkande 7.

Reservation 71 (v)

68. Skola och näringsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi240 yrkande 3, 2007/08:Sk276 yrkande 1, 2007/08:Sk319 yrkande 1, 2007/08:Ub264, 2007/08:Ub435 och 2007/08:Ub447.

69. Artkunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub451.

Reservation 72 (mp)

70. Feministiskt självförsvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub306 yrkande 1.

Reservation 73 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 73 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1010029
m800017
c26003
fp180010
kd17007
v01804
mp14104
Totalt25619074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

71. Ämnesfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub206, 2007/08:Ub220, 2007/08:Ub228, 2007/08:Ub246, 2007/08:Ub309, 2007/08:Ub322, 2007/08:Ub340 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Ub391, 2007/08:Ub411, 2007/08:Ub420, 2007/08:Ub561 och 2007/08:Ub569 yrkandena 1 och 2.

72. Rätt till fritidshem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub229 yrkandena 1 och 2.

Reservation 74 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 74 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1001029
m800017
c26003
fp170011
kd17007
v01804
mp15004
Totalt25519075

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

73. Utveckla kvaliteten på fritidshemmen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub389, 2007/08:Ub511 yrkande 12 och 2007/08:Ub534.

Reservation 75 (s)

74. Aktivitets- och läxläsningssatsningar på fritidshem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub511 yrkande 14.

Reservation 76 (s)