Grundskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 april 2007

Beslut

Nej till motioner om grundskolan (UbU8)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om grundskolan. Skälet är bland annat att regeringen arbetar med ett förslag till ny skollag. Motionerna handlar bland annat om skolans finansiering, skolans arbetsmiljö, information om elevens utveckling och bedömning av studieresultat, lärarnas disciplinära befogenheter, skolans timplan, undervisning av särskilda ämnen som idrott, hem- och konsumentkunskap, sex och samlevnad, kultur- och musikskolor, feministiskt självförsvar i skolan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

98 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-25
Justering: 2007-02-22
Betänkande publicerat: 2007-03-16
Trycklov: 2007-02-23
Reservationer 64
Betänkande 2006/07:UbU8

Nej till motioner om grundskolan (UbU8)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om grundskolan. Skälet är bland annat att regeringen arbetar med ett förslag till ny skollag. Motionerna handlar bland annat om skolans finansiering, skolans arbetsmiljö, information om elevens utveckling och bedömning av studieresultat, lärarnas disciplinära befogenheter, skolans timplan, undervisning av särskilda ämnen som idrott, hem- och konsumentkunskap, sex och samlevnad, kultur- och musikskolor, feministiskt självförsvar i skolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-04-11
4

Beslut

Beslut: 2007-04-12
66 förslagspunkter, 59 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 april 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skolplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub309 yrkande 4.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1101019
m850012
c24005
fp21007
kd21003
v01705
mp17002
Totalt27818053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Avgiftsfri undervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub206, 2006/07:Ub309 yrkande 1 och 2006/07:Ub361.

Reservation 2 (s)
Reservation 3 (v)

3. Avgiftsfria måltider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub309 yrkande 2.

Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100020
m830014
c24005
fp21007
kd21003
v01705
mp17002
Totalt27617056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Vikten av frukost i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So464 yrkande 35.

Reservation 5 (mp)

5. Närhetsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C359 yrkande 12 och 2006/07:A270 yrkande 34.

Reservation 6 (v)

6. Skolskjuts

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub292 och 2006/07:Ub345.

7. Skolavslutning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub241.

8. Skolkvalitetsdata

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fi219 yrkande 2.

Reservation 7 (mp)

9. Utbildningsinspektioner och anmälningsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub275.

10. Fördelning av resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C359 yrkandena 10 och 11, 2006/07:Ub277 och 2006/07:Ub420 yrkandena 1-3 och 5.

Reservation 8 (s, v)

11. Fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 45, 2006/07:Ub213, 2006/07:Ub283 och 2006/07:Ub298.

Reservation 9 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m860011
c23006
fp21007
kd21003
v30145
mp16003
Totalt1701111454

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Etablering av friskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub280 yrkande 2, 2006/07:Ub324, 2006/07:Ub379, 2006/07:Ub419 och 2006/07:A270 yrkande 32.

Reservation 10 (v)

13. Konfessionella friskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub280 yrkande 3, 2006/07:Ub381, 2006/07:Ub396 och 2006/07:A270 yrkande 33.

Reservation 11 (v)

14. Alternativ inom kommunala grundskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub212 och 2006/07:Ub253 yrkandena 1-3.

Reservation 12 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090021
m860011
c24005
fp21007
kd21003
v20155
mp01702
Totalt263171554

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Behöriga lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub309 yrkande 6 och 2006/07:Ub399.

Reservation 13 (v)

16. Lärares fortbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub210, 2006/07:Ub279 och 2006/07:Ub309 yrkande 5.

Reservation 14 (s)
Reservation 15 (v)

17. Fortbildning inom ämnet sex och samlevnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So383 yrkande 4, 2006/07:Ub309 yrkande 25 och 2006/07:Ub370 yrkande 1.

Reservation 16 (v)

18. Uppdrag till Skolverket och Högskoleverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkande 28 och 2006/07:Ub299 yrkande 1.

Reservation 17 (v, mp)

19. Läromedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub304 yrkande 3.

Reservation 18 (v, mp)

20. Granskning av läromedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So463 yrkande 8, 2006/07:Ub245, 2006/07:Ub295 och 2006/07:Ub410.

Reservation 19 (v)
Reservation 20 (mp)

21. Sponsring, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So464 yrkande 31 och 2006/07:Ub304 yrkande 1.

Reservation 21 (mp)

22. Utvecklingsfonder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub304 yrkande 2.

Reservation 22 (mp)

23. Skolbibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub270 yrkande 2 och 2006/07:Ub309 yrkandena 12 och 15.

Reservation 23 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110019
m860011
c24005
fp20008
kd21003
v01705
mp17002
Totalt27917053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Elevinflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub254 yrkande 3 och 2006/07:Ub409.

Reservation 24 (mp)

25. Forum för elevinflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub254 yrkande 1.

Reservation 25 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110019
m860011
c24005
fp21007
kd21003
v01606
mp01702
Totalt153143053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

26. Representation i lokala styrelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub280 yrkande 1 och 2006/07:A270 yrkande 31.

27. Betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub263 yrkande 4 och 2006/07:Ub309 yrkande 7.

Reservation 26 (v)
Reservation 27 (mp)

28. Alternativ till betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub253 yrkande 5 och 2006/07:Ub309 yrkande 9.

Reservation 28 (v)
Reservation 29 (mp)

29. Omprövning av betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub254 yrkande 5 och 2006/07:Ub309 yrkande 10.

Reservation 30 (v)
Reservation 31 (mp)

30. Skriftliga omdömen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub331.

31. Skriftliga omdömen i ordning och uppförande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub254 yrkande 6 och 2006/07:Ub263 yrkande 5.

Reservation 32 (mp)

32. Rapport om olovlig frånvaro i betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub254 yrkande 9.

Reservation 33 (mp)

33. Avstängning och kvarsittning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub254 yrkandena 7 och 8.

Reservation 34 (mp)

34. Omhändertagande av störande föremål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub254 yrkande 10.

Reservation 35 (mp)

35. Timplanen och läroplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub220 och 2006/07:Ub253 yrkande 6.

Reservation 36 (mp)

36. Fokus på läs- och skrivsvårigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

37. Stöd till vissa grupper av elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub360 och 2006/07:Ub388 yrkande 2.

Reservation 37 (s)

38. Stöd vid elevinflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub254 yrkande 2 och 2006/07:Ub309 yrkande 21.

Reservation 38 (v, mp)

39. Läxor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub395.

Reservation 39 (v)

40. Åtgärdsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub246 och 2006/07:Ub254 yrkande 4.

Reservation 40 (mp)

41. Profilklasser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub253 yrkande 4.

Reservation 41 (mp)

42. Nationella prov och kontrollstationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub263 yrkande 3.

Reservation 42 (mp)

43. Elevhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So375 yrkande 7, 2006/07:So379 yrkandena 5, 10 och 11, 2006/07:Ub309 yrkande 17, 2006/07:Ub383 och 2006/07:Ub400.

Reservation 43 (v)

44. Drogförebyggande verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So461 yrkande 3, 2006/07:Ub228 yrkande 2 och 2006/07:Ub297.

Reservation 44 (s)

45. Hälsa, rörelse och kost i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So375 yrkande 8, 2006/07:So379 yrkande 3, 2006/07:So464 yrkande 20, 2006/07:Ub268, 2006/07:Ub289, 2006/07:Ub342, 2006/07:Ub349 och 2006/07:Ub406.

Reservation 45 (v)
Reservation 46 (mp)

46. Införande av kvalitetskrav på skolmaten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So464 yrkande 32.

Reservation 47 (mp)

47. Trygghet och arbetsro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkande 27, 2006/07:C359 yrkande 9, 2006/07:Ub391, 2006/07:Ub403 och 2006/07:Ub422.

Reservation 48 (v)

48. Miljön i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub280 yrkande 5 och 2006/07:Ub309 yrkande 22.

Reservation 49 (v)

49. Tillgänglighet för elever med funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub309 yrkande 23.

Reservation 50 (v)

50. Nationellt statistikregister över elevers olycksfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub309 yrkande 18.

Reservation 51 (v)

51. Elevskyddsombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub309 yrkandena 19, 20 och 26 samt 2006/07:Ub394.

Reservation 52 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 52 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100020
m860011
c24005
fp21007
kd21003
v01705
mp17002
Totalt27917053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

52. Buller i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub306 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Ub347.

Reservation 53 (mp)

53. Fler idrottstimmar i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So379 yrkande 4, 2006/07:Kr218 yrkande 1, 2006/07:Ub209, 2006/07:Ub261 och 2006/07:Ub366.

54. Simundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr218 yrkande 2, 2006/07:Ub338 och 2006/07:Ub384.

55. Språkförståelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr219 yrkande 1, 2006/07:Ub249, 2006/07:Ub260, 2006/07:Ub286, 2006/07:Ub319, 2006/07:Ub337, 2006/07:Ub420 yrkande 4 och 2006/07:A270 yrkande 35.

Reservation 54 (v)

56. Hem- och konsumentkunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub218 yrkandena 1-3 och 5, 2006/07:Ub271 och 2006/07:Ub380.

Reservation 55 (v)

57. Kultur- och musikskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub270 yrkande 1, 2006/07:Ub309 yrkande 16 och 2006/07:Ub389.

Reservation 56 (s)
Reservation 57 (v)

58. Naturskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub291 yrkandena 1-5.

Reservation 58 (mp)

59. Sex och samlevnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So379 yrkande 7, 2006/07:So464 yrkande 19 och 2006/07:Ub248.

Reservation 59 (mp)

60. HBT-frågor i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U294 yrkande 4, 2006/07:Ub299 yrkandena 2-5 och 2006/07:Ub325.

Reservation 60 (v, mp)

61. Uppdrag rörande HBT-frågor till Myndigheten för skolutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K312 yrkande 29.

Reservation 61 (v)

62. Kunskap om könsmaktsordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub267.

Reservation 62 (v)

63. Feministiskt självförsvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub280 yrkande 4 och 2006/07:Ub309 yrkande 11.

Reservation 63 (v)

64. Samhällsvetenskap, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub237, 2006/07:Ub262, 2006/07:Ub327 yrkandena 1 och 2, 2006/07:Ub352 och 2006/07:A270 yrkande 39.

Reservation 64 (v)

65. Övriga ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub221, 2006/07:Ub224, 2006/07:Ub307, 2006/07:Ub336, 2006/07:Ub378 och 2006/07:N295 yrkande 2.

66. Skolbesök i riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub233 och 2006/07:Ub250.