Grundskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2006

Beslut

Skolstarten ska kunna anpassas efter elevens mognad (UbU14)

Riksdagen har beslutat att skolorna ska få en möjlighet att införa flexibel skolstart. Beslutet innebär att skolstarten ska kunna anpassas efter elevens mognad. En elev ska kunna börja i första klass det år eleven fyller sex eller sju år. Det är föräldrarna som avgör och de ska erbjudas ett skolmognadsprov som underlag för sitt beslut. Riksdagen beslutade också att Skolverket ska kunna bötfälla skolor som missköter sig. Enligt gällande regler finns det inga sanktionsmöjligheter för kommunala skolor. När det gäller friskolor så kan Skolverket tvinga en friskola som missköter sig att lägga ner. Besluten bygger på reservationer från de borgerliga partierna och Miljöpartiet. Riksdagen sade nej till övriga motionsförslag om grundskolan som har lämnats in under den allmänna motionstiden 2006.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 61 under punkt 59, dels reservation 110 under punkt 104 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

129 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-01-26
Justering: 2006-04-20
Betänkande publicerat: 2006-04-26
Trycklov: 2006-04-26
Reservationer 113
Betänkande 2005/06:UbU14

Skolstarten ska kunna anpassas efter elevens mognad (UbU14)

Utbildningsutskottets majoritet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om grundskolan som har lämnats in under den allmänna motionstiden 2006. De borgerliga partierna och Miljöpartiet i utbildningsutskottet föreslår i en reservation att skolorna ska få en möjlighet att införa flexibel skolstart. Förslaget innebär att skolstarten ska kunna anpassas efter elevens mognad. En elev ska kunna börja i första klass det år eleven fyller sex eller sju år. Det är föräldrarna som avgör och de ska erbjudas ett skolmognadsprov som underlag för sitt beslut.

De borgerliga och Miljöpartiet föreslår också att Skolverket ska kunna bötfälla skolor som missköter sig. Enligt gällande regler finns det inga sanktionsmöjligheter för kommunala skolor. När det gäller friskolor så kan Skolverket tvinga en friskola som missköter sig att lägga ner. M, fp, kd, c och mp är i minoritet i utskottet men har majoritet vid omröstningen i kammaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-05
4

Beslut

Beslut: 2006-05-10
107 förslagspunkter, 100 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub238 yrkandena 2, 7 och 18, 2005/06:Ub344 yrkande 1, 2005/06:Ub516 yrkandena 1 och 11 samt 2005/06:Ub587 yrkande 21.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m04807
c01804
fp036012
kd02409
v22006
mp13004
-2000
Totalt152126071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Skolans kunskapsförmedlande uppgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr8 yrkande 3, 2005/06:Kr376 yrkande 23, 2005/06:Ub206, 2005/06:Ub238 yrkande 1, 2005/06:Ub344 yrkande 22, 2005/06:Ub426 yrkandena 12-14 och 18 samt 2005/06:Ub587 yrkande 4.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m04807
c01804
fp036012
kd02409
v22006
mp13004
-2000
Totalt152126071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Skolans värdegrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub344 yrkandena 26 och 27, 2005/06:Ub354 yrkande 11, 2005/06:Ub369, 2005/06:Ub393, 2005/06:Ub535 yrkande 1 och 2005/06:Ub587 yrkande 1.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)
Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m04807
c01804
fp036012
kd02409
v01216
mp12014
-1010
Totalt1281272371

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Förstärkning av skolans arbete med värdegrundsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub318 yrkande 1.

Reservation 5 (v, mp)

5. Skolans värdegrund bör inkluderas i skolornas kvalitetsredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub587 yrkande 2.

6. Myndigheten för skolutvecklings arbete med värdegrundsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub318 yrkande 2.

Reservation 6 (mp)

7. Jämställdhetsarbete i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub261 yrkande 1, 2005/06:Ub344 yrkande 72, 2005/06:Ub345 yrkande 28, 2005/06:Ub396 och 2005/06:Ub587 yrkande 3.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

8. Skolverkets kvalitetsgranskning av skolans jämställdhetssatsningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub354 yrkande 4.

Reservation 8 (v)

9. Skolans roll för förbättrad integration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf331 yrkande 6, 2005/06:Sf383 yrkande 23, 2005/06:Kr255 yrkande 12, 2005/06:Ub344 yrkandena 57 och 58, 2005/06:Ub354 yrkande 15 och 2005/06:Ub492.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)
Reservation 10 (v)

10. Rätt att välja skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub238 yrkande 25, 2005/06:Ub344 yrkandena 49 och 50 samt 2005/06:Ub426 yrkande 48.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

11. Närhetsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 31 och 2005/06:Ub398 yrkande 4.

Reservation 12 (v)

12. Skolans finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub238 yrkandena 29 och 30, 2005/06:Ub343 yrkande 56 och 2005/06:Ub344 yrkande 68.

Reservation 13 (m)

13. Nordisk utbildningsöverenskommelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub285.

14. Utredning om skolans styrning och finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub354 yrkande 17.

Reservation 14 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m47008
c18004
fp360012
kd24009
v02206
mp12005
-0110
Totalt25223173

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Avgiftsfrihet i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub243, 2005/06:Ub478 och 2005/06:Ub584 yrkandena 1-3.

Reservation 15 (mp)

16. Skolan som reklamfri zon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub301 yrkandena 1 och 2.

Reservation 16 (v, mp)

17. Skolskjuts

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub344 yrkande 51 och 2005/06:Ub587 yrkande 47.

Reservation 17 (m, c, fp, kd)

18. Skolskjuts vid växelvis boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub249 och 2005/06:Ub428 yrkande 20.

Reservation 18 (mp)

19. Skolans styrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 28, 2005/06:Ub344 yrkandena 33, 56 och 59, 2005/06:Ub345 yrkande 19, 2005/06:Ub398 yrkande 1, 2005/06:Ub426 yrkande 21, 2005/06:Ub516 yrkande 13 och 2005/06:Ub587 yrkandena 19, 20 och 27.

Reservation 19 (m, c, fp, kd)
Reservation 20 (v)

20. Professionens roll i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub339 yrkande 17, 2005/06:Ub345 yrkandena 20, 21, 30 och 31, 2005/06:Ub426 yrkande 24, 2005/06:Ub516 yrkande 3, 2005/06:Ub534 yrkande 20, 2005/06:Ub587 yrkandena 29 och 30 samt 2005/06:Ub593 yrkande 5.

Reservation 21 (m, c, fp, kd)

21. Studie- och yrkesvägledare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub344 yrkande 73, 2005/06:Ub587 yrkande 32 och 2005/06:A416 yrkande 2.

Reservation 22 (m, c, fp, kd)

22. Elevinflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr412 yrkande 15, 2005/06:Ub344 yrkande 34, 2005/06:Ub428 yrkandena 11 och 13, 2005/06:Ub447, 2005/06:Ub467 och 2005/06:Ub587 yrkande 26.

Reservation 23 (m, c, fp)
Reservation 24 (v, mp)
Reservation 25 (kd)

23. Barns rätt att utvärdera sin skolsituation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub562.

24. Läromedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr3 yrkande 6, 2005/06:Ub301 yrkande 3 och 2005/06:Ub587 yrkande 37.

Reservation 26 (kd)
Reservation 27 (mp)

25. Skolverkets tillsyn av läromedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L341 yrkande 11 och 2005/06:Ub426 yrkande 44.

Reservation 28 (c)

26. Uppdrag till Myndigheten för skolutveckling avseende läromedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub354 yrkande 13.

Reservation 29 (v)

27. Datoranvändning i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub279 yrkande 1 och 2005/06:Ub587 yrkande 38.

28. Skolbibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr3 yrkande 7, 2005/06:Kr306 yrkandena 1, 4 och 5, 2005/06:Kr416 yrkande 5, 2005/06:Ub344 yrkandena 7 och 61 samt 2005/06:Ub514 yrkande 2.

Reservation 30 (m, c, fp, kd)
Reservation 31 (v)

29. Inkludera skolbibliotek i Skolverkets inspektioner och kvalitetsredovisningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub354 yrkande 12.

Reservation 32 (v)

30. Arbetsro i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub335, 2005/06:Ub344 yrkande 32, 2005/06:Ub535 yrkande 7 och 2005/06:Ub587 yrkande 9.

Reservation 33 (m, c, fp, kd)

31. Ordningsregler i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub344 yrkande 28, 2005/06:Ub345 yrkande 22 och 2005/06:Ub535 yrkandena 2 och 3.

Reservation 34 (m, c, fp, kd)

32. Lärares och rektorers ansvar och befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub344 yrkandena 29-31, 2005/06:Ub345 yrkandena 24-26 och 2005/06:Ub535 yrkande 4.

Reservation 35 (m, c, fp, kd)

33. Skriftliga omdömen i ordning och uppförande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub260 yrkande 10, 2005/06:Ub444 yrkande 2, 2005/06:Ub535 yrkande 5 och 2005/06:Ub587 yrkande 11.

Reservation 36 (fp, kd)

34. Redovisning av elevs närvaro i skriftliga omdömen eller i betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub202, 2005/06:Ub260 yrkande 11, 2005/06:Ub344 yrkande 36, 2005/06:Ub535 yrkande 6 och 2005/06:Ub587 yrkande 10.

Reservation 37 (m, c, fp, kd)

35. Rätt att avhysa obehöriga från skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub344 yrkande 48.

Reservation 38 (fp)

36. Skolans roll i det brottsförebyggande arbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk496 yrkande 12 och 2005/06:Ub345 yrkande 27.

Reservation 39 (m, c, fp, kd)

37. Frivilliga drogtest i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju40 yrkande 8.

Reservation 40 (fp)

38. Nationella prov och kontrollstationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr376 yrkande 18, 2005/06:Ub238 yrkandena 12 och 14, 2005/06:Ub261 yrkande 5, 2005/06:Ub344 yrkande 12, 2005/06:Ub503 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Ub587 yrkande 17.

Reservation 41 (m, c, fp, kd)

39. Individuella utvecklingsplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf389 yrkande 9, 2005/06:Ub238 yrkande 13, 2005/06:Ub261 yrkande 6, 2005/06:Ub344 yrkande 13, 2005/06:Ub426 yrkande 30 och 2005/06:Ub587 yrkande 16.

Reservation 42 (m, c, fp, kd)

40. Vissa studieorganisatoriska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub286 och 2005/06:Ub529.

41. Nivågruppering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub344 yrkande 19.

Reservation 43 (c, fp, kd)

42. Profilklasser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub428 yrkandena 3 och 5 samt 2005/06:Ub508.

Reservation 44 (mp)

43. Pojkars och flickors resultat i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub261 yrkande 4, 2005/06:Ub315 yrkande 2, 2005/06:Ub428 yrkande 30, 2005/06:Ub484 och 2005/06:Ub500 yrkandena 1-3.

Reservation 45 (m, c, fp, kd)

44. Elevers rätt till stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr376 yrkandena 4 och 17, 2005/06:Ub238 yrkande 11, 2005/06:Ub428 yrkande 12, 2005/06:Ub587 yrkandena 8 och 34 samt 2005/06:Ub593 yrkande 1.

Reservation 46 (m, c, fp, kd)

45. Ökad samverkan mellan grund- och gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub587 yrkande 33.

Reservation 47 (m, c, fp, kd)

46. Grunderna för språkpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr2 yrkande 5.

Reservation 48 (m, fp)

47. Läs- och skrivsvårigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub466.

48. Möjlighet att använda IT vid undervisning av barn som lider av dyslexi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub279 yrkande 6.

Reservation 49 (m)

49. Funktionshindrade elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So552 yrkande 11, 2005/06:So556 yrkande 19, 2005/06:Ub242, 2005/06:Ub258 yrkandena 2 och 3, 2005/06:Ub310, 2005/06:Ub426 yrkande 19 och 2005/06:Ub593 yrkande 3.

Reservation 50 (m, c, fp, kd)

50. Barn med svårigheter i det sociala samspelet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub264, 2005/06:Ub277, 2005/06:Ub587 yrkande 35 och 2005/06:Ub593 yrkande 13.

Reservation 51 (kd)

51. Rätt att överklaga åtgärdsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub428 yrkande 14 och 2005/06:Ub593 yrkande 2.

Reservation 52 (c, fp, kd, mp)

52. Utvecklingssamtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub344 yrkande 15.

Reservation 53 (fp)

53. IT som effektivt dokumentationsredskap för elever, lärare och föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub279 yrkandena 2 och 7.

54. Skriftliga omdömen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub344 yrkande 14 och 2005/06:Ub444 yrkande 1.

Reservation 54 (fp)

55. Betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub238 yrkande 15, 2005/06:Ub344 yrkandena 16-18, 2005/06:Ub354 yrkande 14, 2005/06:Ub397, 2005/06:Ub426 yrkande 17, 2005/06:Ub428 yrkandena 4, 23 och 24 samt 2005/06:Ub587 yrkande 18.

Reservation 55 (m, c, fp, kd)
Reservation 56 (v)
Reservation 57 (mp)

56. Rätt att få betyg omprövade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub428 yrkande 25.

Reservation 58 (m, c, kd, mp)

57. Förskoleklass

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub590 yrkande 23.

Reservation 59 (kd)

58. Skolplikt från sex år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub233 yrkande 8, 2005/06:Ub238 yrkandena 5 och 6 samt 2005/06:Ub255 yrkande 16.

Reservation 60 (m, fp)

59. Flexibel skolstart

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub209, 2005/06:Ub233 yrkande 9, 2005/06:Ub238 yrkande 4, 2005/06:Ub426 yrkande 15, 2005/06:Ub428 yrkandena 7 och 8 samt 2005/06:Ub587 yrkande 5.

Reservation 61 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 61 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090035
m04807
c01804
fp036012
kd02409
v22006
mp11204
-1100
Totalt133139077

Beslut: Kammaren biföll reservation 61

60. Flexibel skolgång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub344 yrkandena 21, 23 och 25, 2005/06:Ub426 yrkandena 11 och 16, 2005/06:Ub516 yrkande 5 och 2005/06:Ub587 yrkande 6.

Reservation 62 (m, c, fp, kd)

61. Möjlighet till studieuppehåll före åttonde eller nionde skolåret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub587 yrkande 7.

Reservation 63 (kd)

62. Skolpliktens efterlevnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub344 yrkande 35.

Reservation 64 (fp)

63. Timplanen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub238 yrkandena 16 och 17, 2005/06:Ub344 yrkandena 3, 4 och 24, 2005/06:Ub411, 2005/06:Ub428 yrkande 6, 2005/06:Ub516 yrkande 4 och 2005/06:Ub587 yrkande 22.

Reservation 65 (m, c, fp, kd)
Reservation 66 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 66 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m01477
c20164
fp340212
kd002310
v22006
mp01304
-1100
Totalt174158872

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

64. Skolans organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub344 yrkande 2, 2005/06:Ub354 yrkande 1, 2005/06:Ub358 och 2005/06:Ub499.

Reservation 67 (v)

65. Översyn av läroplanen och kursplanerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub516 yrkande 2.

Reservation 68 (m, c, fp, kd)

66. Alternativa läroplaner och kursplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub428 yrkandena 1 och 2.

Reservation 69 (mp)

67. Främja den pedagogiska mångfalden i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub299 och 2005/06:Ub428 yrkande 9.

Reservation 70 (mp)

68. Fördelningen mellan praktisk-estetiska och teoretiska ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub587 yrkande 12.

Reservation 71 (kd)

69. Kvalitetsgranskning av ämnen som läses i block

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub587 yrkande 25.

Reservation 72 (fp, kd)

70. Matematik och NO-ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub238 yrkande 19.

Reservation 73 (m)

71. Svenska

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr8 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Ub344 yrkandena 5, 6 och 8.

Reservation 74 (m)
Reservation 75 (fp)

72. Nationell strategi för läsning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub351.

Reservation 76 (fp)

73. Retorik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub404 och 2005/06:Ub587 yrkande 39.

Reservation 77 (kd)

74. Modersmålsundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf389 yrkande 7, 2005/06:Kr4 yrkande 3, 2005/06:Ub428 yrkande 26, 2005/06:Ub489 och 2005/06:Ub587 yrkande 36.

Reservation 78 (kd)
Reservation 79 (v)
Reservation 80 (c)
Reservation 81 (mp)

75. Språkmentor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub344 yrkande 62.

Reservation 82 (fp)

76. Svenskundervisning i invandrartäta skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf282 yrkande 4, 2005/06:Ub344 yrkande 60 och 2005/06:Ub426 yrkande 31.

Reservation 83 (c, fp, kd)
Reservation 84 (m)

77. Ämnesundervisning på annat språk än svenska på distans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub426 yrkande 32.

Reservation 85 (c)

78. Övriga språk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr7 yrkande 6, 2005/06:Ub324 yrkandena 1, 3 och 4 samt 2005/06:Ub485 yrkande 2.

79. Historia, samhällskunskap m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K473 yrkande 1, 2005/06:Sf336 yrkande 37, 2005/06:Sf389 yrkande 33, 2005/06:Kr253 yrkande 2, 2005/06:Ub240, 2005/06:Ub288, 2005/06:Ub497 yrkande 1, 2005/06:Ub511, 2005/06:Ub570 och 2005/06:Ub587 yrkandena 40 och 42.

Reservation 86 (m, fp, kd)
Reservation 87 (v)
Reservation 88 (mp)

80. EU-kunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub245 yrkande 1.

81. FN:s konvention om barnets rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub420.

Reservation 89 (kd, mp)

82. Kunskap om kvinnokonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub446.

83. Religionskunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub587 yrkandena 41 och 43.

Reservation 90 (kd)

84. Konfirmationsundervisning inom ramen för skolans val

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub371.

Reservation 91 (kd)

85. Hem- och konsumentkunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub326 yrkandena 1 och 3, 2005/06:Ub543 och 2005/06:Ub577.

Reservation 92 (v)

86. Sex och samlevnad m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L291 yrkande 15, 2005/06:L375 yrkande 33, 2005/06:Ub291 yrkandena 3 och 4 samt 2005/06:Ub428 yrkande 32.

Reservation 93 (fp)
Reservation 94 (v)
Reservation 95 (mp)

87. Jämställdhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub354 yrkandena 2 och 3 samt 2005/06:Ub473 yrkandena 1 och 2.

Reservation 96 (v)

88. Feministiskt självförsvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K341 yrkande 5, 2005/06:Ub315 yrkande 5 och 2005/06:Ub398 yrkande 5.

Reservation 97 (v)

89. Trafikundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub275 och 2005/06:Ub504.

90. Simundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub387 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ub458 och 2005/06:Ub541.

91. Entreprenörskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N215 yrkande 2, 2005/06:N384 yrkande 2 och 2005/06:A309 yrkande 29.

Reservation 98 (m, c, fp, kd)

92. Hållbar utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub436 och 2005/06:Ub509 yrkandena 1, 2 och 4.

Reservation 99 (mp)

93. Naturskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub368 yrkandena 1, 2 och 5.

Reservation 100 (mp)

94. Stärkt ställning för utomhuspedagogiken i läroplanen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub368 yrkande 4.

Reservation 101 (mp)

95. Musik- och kulturskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr336 yrkande 2, 2005/06:Kr381 yrkande 32, 2005/06:Kr417 yrkande 2, 2005/06:Ub514 yrkande 1, 2005/06:Ub583 och 2005/06:Ub587 yrkande 14.

Reservation 102 (fp)
Reservation 103 (kd)

96. Det gemensamma ansvaret för utbildningen av unga musiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr417 yrkande 13.

97. Arbete inom ideell sektor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub587 yrkande 15.

Reservation 104 (kd)

98. Medieutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub591 yrkande 2.

Reservation 105 (kd)

99. Övriga ämnen eller inslag i undervisningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L307 yrkande 3, 2005/06:Ub287, 2005/06:Ub423, 2005/06:Ub544, 2005/06:Ub545 och 2005/06:Ub547.

100. Skolverkets roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub343 yrkande 57 och 2005/06:Ub344 yrkande 69.

Reservation 106 (fp)

101. Fristående skolinspektion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub343 yrkande 58.

Reservation 107 (fp)

102. Skolverkets utbildningsinspektion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub238 yrkande 27 och 2005/06:Ub516 yrkandena 6-10.

Reservation 108 (m)

103. Skolkvalitetsdata

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi220 yrkande 2.

Reservation 109 (mp)

104. Utökade sanktionsmöjligheter för Statens skolverk

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub238 yrkande 28, 2005/06:Ub428 yrkande 10 och 2005/06:Ub516 yrkande 12.

Reservation 110 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 110 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090035
m04807
c01804
fp036012
kd02409
v22006
mp01304
-1100
Totalt132140077

Beslut: Kammaren biföll reservation 110

105. Myndigheten för skolutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub343 yrkande 59, 2005/06:Ub344 yrkande 71, 2005/06:Ub354 yrkande 16 och 2005/06:Ub587 yrkande 23.

Reservation 111 (fp, kd)
Reservation 112 (m)
Reservation 113 (v)

106. Regionala frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub549, 2005/06:N443 yrkande 53 och 2005/06:N481 yrkande 9.

107. Öppna IT-system

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub279 yrkande 3.