Grundskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2002/03:UBU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2003

Beslut

Motioner om grundskolan (UbU11)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om grundskolan. Motionerna handlar om utbildningens villkor, organisation, arbetsformer, arbetsmiljö och hälsofrågor i skolan. Dessutom behandlas ett stort antal förslag om läroplans- och ämnesfrågor. Övriga förslag handlar om bl.a. kultur och musik i skolan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

110 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-03-13
Justering: 2003-04-10
Betänkande publicerat: 2003-04-16
Trycklov: 2003-04-14
Reservationer 67
Betänkande 2002/03:UBU11

Motioner om grundskolan (UbU11)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om grundskolan. Motionerna handlar om utbildningens villkor, organisation, arbetsformer, arbetsmiljö och hälsofrågor i skolan. Dessutom behandlas ett stort antal förslag om läroplans- och ämnesfrågor. Övriga förslag handlar om bl.a. kultur och musik i skolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-05-07
4

Beslut

Beslut: 2003-05-07
64 förslagspunkter, 57 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utveckling av förskoleklassen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub429 yrkande 4.

Reservation 1 (c)

2. Skolbarnsomsorg för 10-12-åringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub347 yrkande 1 och 2002/03:Ub415 yrkande 3.

Reservation 2 (kd)
Reservation 3 (v)

3. Skolbarnsomsorg för barn till arbetslösa och föräldralediga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub347 yrkande 2.

Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c21001
fp41007
kd31002
v02505
mp13103
-0000
Totalt28426039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Tidpunkt för skolstart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub229 yrkande 15, 2002/03:Ub410 yrkande 3 och 2002/03:Ub417 yrkande 5.

Reservation 5 (m, c, kd)
Reservation 6 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m04807
c02101
fp00417
kd03102
v24006
mp15002
-0000
Totalt1681004140

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Rätt till undervisning och stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf332 yrkandena 8 och 9 och 2002/03:Ub229 yrkande 4.

Reservation 7 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04807
c21001
fp04107
kd31002
v25005
mp15002
-0000
Totalt22289038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Grundskoleexamen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub226.

7. Val av skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf336 yrkande 24, 2002/03:Ub211 yrkande 4 och 2002/03:Ub295.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

8. Åtgärder för integration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf226 yrkande 22, 2002/03:Sf336 yrkande 27, 2002/03:Ub229 yrkande 13 och 2002/03:Ub231 yrkande 3.

Reservation 9 (fp)

9. Åtgärder mot rasism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub463 yrkande 3 och 2002/03:Ub494 yrkandena 1, 2 och 6.

Reservation 10 (mp)

10. Utbildningsmöjligheter i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub345, 2002/03:Ub456 och 2002/03:N304 yrkande 14.

Reservation 11 (m)

11. Kompetensutveckling i små skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:N345 yrkande 4.

Reservation 12 (c)

12. Skolprofilering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub211 yrkandena 1-3.

Reservation 13 (m)

13. Samarbete mellan skola och föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub229 yrkande 20 och 2002/03:Ub361 yrkandena 1 och 2.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

14. Föräldrars rätt till information och inflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub410 yrkande 13 och 2002/03:Ub417 yrkande 24.

Reservation 15 (m, c, fp, kd)

15. Skolledare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub250 yrkande 16.

Reservation 16 (fp)

16. Skolstyrelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf336 yrkande 22, 2002/03:Ub336 yrkande 11 och 2002/03:Ub381 yrkande 5.

Reservation 17 (c)
Reservation 18 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m47008
c02101
fp41007
kd30003
v25005
mp00152
-0000
Totalt272211541

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Värdegrunden i kvalitetsredovisningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub417 yrkande 2.

Reservation 19 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c21001
fp41007
kd03102
v25005
mp15002
-0000
Totalt28031038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Skolverkets sanktionsmöjligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub313 och 2002/03:Ub336 yrkande 10.

Reservation 20 (c, v)

19. Naturskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub379 yrkandena 1 och 2.

Reservation 21 (mp)

20. Teknikskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub422.

21. Skolor på entreprenad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub333.

Reservation 22 (m)

22. Värdskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf332 yrkande 14 och 2002/03:Ub336 yrkande 16.

Reservation 23 (m)
Reservation 24 (c)

23. Tvåspråkig undervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf332 yrkande 13 och 2002/03:Sf336 yrkande 26.

Reservation 25 (m)

24. Svenska elever utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub550.

25. Individanpassning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub410 yrkandena 1 och 4.

Reservation 26 (m, c, fp, kd)

26. Flexibel arbetstid och flexibelt arbetssätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub228.

27. Stödundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub330 och 2002/03:Ub410 yrkandena 9 och 10.

Reservation 27 (m, c, fp)

28. Tillgång till och granskning av läromedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub316 yrkande 1, 2002/03:Ub397 yrkande 1, 2002/03:Ub494 yrkande 3 och 2002/03:Ub510 yrkande 4.

29. Användning av sponsrade läromedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub316 yrkande 2.

Reservation 28 (v)

30. Elevinflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub381 yrkandena 1-4 och 2002/03:Ub417 yrkande 23.

Reservation 29 (kd)

31. Skolans arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju283 yrkande 1, 2002/03:Ub229 yrkande 12, 2002/03:Ub381 yrkandena 7 och 8, 2002/03:Ub417 yrkande 17 och 2002/03:Ub534.

Reservation 30 (fp)
Reservation 31 (kd)

32. Inlärningsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub250 yrkande 12, 2002/03:Ub373, 2002/03:Ub410 yrkande 12 och 2002/03:Ub543.

Reservation 32 (m)
Reservation 33 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m00487
c21001
fp04008
kd31002
v25005
mp15002
-0000
Totalt222404839

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

33. Uppföljning av frånvaro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub229 yrkande 11, 2002/03:Ub410 yrkande 14 och 2002/03:Ub557 yrkande 1.

Reservation 34 (m, c, fp, kd)

34. Åtgärder vid upprepade förseelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju280 yrkande 3.

Reservation 35 (m)

35. Skolhälsovård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So507 yrkande 1, 2002/03:So511 yrkande 4, 2002/03:Ub315 yrkande 1, 2002/03:Ub377, 2002/03:Ub389 yrkande 1 och 2002/03:Ub545.

Reservation 36 (fp)
Reservation 37 (kd)
Reservation 38 (v)

36. Förebyggande hälsoarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub353, 2002/03:Ub478, 2002/03:Ub480, 2002/03:Ub519 och 2002/03:Ub533.

37. Förebyggande arbete mot droganvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So442 yrkande 7, 2002/03:So447 yrkande 5, 2002/03:Ub268 yrkande 2, 2002/03:Ub341 och 2002/03:Ub369 yrkande 2.

Reservation 39 (c, fp, kd)

38. ANT-undervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju281 yrkande 4, 2002/03:So251 yrkande 2, 2002/03:So515 yrkandena 9 och 11 och 2002/03:Ub554 yrkandena 1 och 2.

Reservation 40 (m)
Reservation 41 (kd)
Reservation 42 (mp)

39. Misstanke om narkotikaanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju281 yrkande 3 och 2002/03:So251 yrkande 5.

Reservation 43 (m)

40. Skolans uppgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub410 yrkande 2 och 2002/03:Ub492 yrkande 5.

Reservation 44 (m)
Reservation 45 (kd)

41. Förändring av läroplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub319, 2002/03:Ub320 och 2002/03:Ub556 yrkandena 3 och 4.

Reservation 46 (v)

42. Ämnesfrågor av övergripande karraktär

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub229 yrkandena 1 och 5, 2002/03:Ub417 yrkandena 7 och 21 och 2002/03:Ub514.

Reservation 47 (fp)
Reservation 48 (kd)

43. Avskaffande av timplanen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub229 yrkande 14 och 2002/03:Ub336 yrkande 5.

Reservation 49 (m, c, fp, kd)

44. Svenska och svenska som andraspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf226 yrkande 20, 2002/03:Ub231 yrkande 2, 2002/03:Ub289, 2002/03:Ub325 yrkandena 1 och 3, 2002/03:Ub336 yrkande 15 och 2002/03:Ub501.

Reservation 50 (fp)
Reservation 51 (c)

45. Modersmålsundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf226 yrkande 21, 2002/03:Sf334 yrkandena 33, 34 och 50, 2002/03:Ub231 yrkande 1, 2002/03:Ub325 yrkandena 5 och 6, 2002/03:Ub437, 2002/03:Ub481 och 2002/03:Ub518.

Reservation 52 (fp)
Reservation 53 (kd)

46. Antalet idrottstimmar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk257 yrkande 2, 2002/03:Ub216, 2002/03:Ub224, 2002/03:Ub263 och 2002/03:Ub434.

47. Fysisk aktivitet i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So448 yrkande 4, 2002/03:Kr266 yrkande 5, 2002/03:Kr297 yrkande 2, 2002/03:Ub264, 2002/03:Ub336 yrkande 20, 2002/03:Ub383, 2002/03:Ub410 yrkande 15, 2002/03:Ub417 yrkande 8, 2002/03:Ub438 och 2002/03:Ub496.

Reservation 54 (fp)
Reservation 55 (kd)
Reservation 56 (c)

48. Simundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub436 och 2002/03:Ub506 yrkandena 1 och 2.

49. Sex- och samlevnadsundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:L249 yrkande 16, 2002/03:L318 yrkande 15, 2002/03:So456 yrkandena 3 och 4, 2002/03:Ub423 yrkande 2, 2002/03:Ub510 yrkande 2, 2002/03:Ub552 yrkande 1 och 2002/03:Ub556 yrkandena 1, 2 och 8.

Reservation 57 (fp)
Reservation 58 (kd)

50. Hemkunskapsundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub392 yrkande 1 och 2002/03:Ub546.

51. Mediekunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr367 yrkande 2.

Reservation 59 (kd)

52. Företagskunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub258 yrkande 1.

53. Naturvetenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub283 yrkandena 1-3.

54. Historia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub396, 2002/03:Ub417 yrkande 10 och 2002/03:N340 yrkande 14.

Reservation 60 (kd)

55. Religion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub417 yrkandena 3 och 11.

Reservation 61 (kd)

56. Nya ämnen och inslag i undervisningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf293 yrkande 5, 2002/03:Ub227, 2002/03:Ub269, 2002/03:Ub331 och 2002/03:Ub516.

57. Kultur och musik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr370 yrkandena 8 och 9, 2002/03:Ub327 yrkandena 1, 2 och 4 och 2002/03:Ub417 yrkande 9.

Reservation 62 (fp)
Reservation 63 (kd)

58. Skolbibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub337 yrkandena 1, 4 och 5.

Reservation 64 (v)

59. Icke-formellt lärande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr333 yrkande 5.

Reservation 65 (kd)

60. Samverkan mellan forskarvärlden och grund- och gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub291.

61. Fortbildning för lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub397 yrkande 2.

62. Översyn av studievägledningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub332.

Reservation 66 (v, mp)

63. Elevers äganderätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub461.

64. En reklamfri skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub464.

Reservation 67 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 67 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m48007
c21001
fp39108
kd31002
v02406
mp01502
-0000
Totalt26840041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag