Grundskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2002/03:UBU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2003

Beslut

Motioner om grundskolan (UbU11)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om grundskolan. Motionerna handlar om utbildningens villkor, organisation, arbetsformer, arbetsmiljö och hälsofrågor i skolan. Dessutom behandlas ett stort antal förslag om läroplans- och ämnesfrågor. Övriga förslag handlar om bl.a. kultur och musik i skolan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om grundskolan (UbU11)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om grundskolan. Motionerna handlar om utbildningens villkor, organisation, arbetsformer, arbetsmiljö och hälsofrågor i skolan. Dessutom behandlas ett stort antal förslag om läroplans- och ämnesfrågor. Övriga förslag handlar om bl.a. kultur och musik i skolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.