Grundskolan - ämnen, betygssystem, föräldrainflytande m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 1998

Beslut

Grundskolan (UbU11)

Riksdagen avslog motioner om grundskolan. Motionerna handlar om bl.a. svenska som andraspråk, modersmålsundervisningen och idrottsundervisningen, betygssystemet, nationella prov, föräldrainflytande, kulturskolan och särskolan.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1998-03-03
Betänkande 1997/98:UbU11

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-18
4

Beslut

Beslut: 1998-03-18

Protokoll med beslut