Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2010

Beslut

Grundlagsskydd för digital bio (KU18)

Digital bio och annan offentlig uppspelning ur databaser ska omfattas av grundlagsskyddet i yttrandefrihetsgrundlagen. Digital bio innebär att filmvisningen distribueras och lagras med hjälp av digital teknik istället för analog, till exempel via satellit eller bredband. Digital bio omfattas av undantaget från censurförbudet och granskas på samma sätt som traditionell biograffilm. Det blir också möjligt att i lag ställa krav på den som sänder tv i tråd att utforma sändningarna på ett sådant sätt att programmen genom textning, teckenspråkstolkning, syntolkning, uppläst text eller liknande teknik blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Yttrandefrihetsgrundlagens tillämplighet på viss databasverksamhet blir också tydligare. Grundlagsförändringar såsom dessa kräver två riksdagsbeslut med ett val emellan och föreslås börja gälla den 1 januari 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall vilande till propositionen punkterna 2 och 3. Uppskov på övriga lagförslag. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-05-06
Justering: 2010-05-18
Betänkande publicerat: 2010-05-19
Trycklov: 2010-05-19
Betänkande 2009/10:KU18

Alla beredningar i utskottet

2010-05-06, 2010-04-29, 2010-04-22

Grundlagsskydd för digital bio (KU18)

Så kallad digital bio och annan offentlig uppspelning ur databaser kommer att omfattas av grundlagsskyddet i yttrandefrihetsgrundlagen. Det föreslår regeringen i en proposition. Digital bio innebär att filmvisningen distribueras och lagras med hjälp av digital teknik istället för analog, till exempel via satellit eller bredband.

Digital bio ska samtidigt granskas på samma sätt som traditionell biograffilm och omfattas därmed av undantaget från censurförbudet.

Enligt förslaget blir det också möjligt att i lag ställa krav på den som sänder TV i tråd att utforma sändningarna på ett sådant sätt att programmen genom textning, teckenspråkstolkning, syntolkning, uppläst text eller liknande teknik blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Yttrandefrihetsgrundlagens tillämplighet på viss databasverksamhet ska också bli tydligare. Grundlagsförändringar såsom dessa kräver två riksdagsbeslut med ett val emellan och föreslås börja gälla 1 januari 2011. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-27
4

Beslut

Beslut: 2010-05-27
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Grundlagsförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar som vilande regeringens förslag till
a) lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och
b) lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:81 punkterna 2 och 3 samt avslår motion 2009/10:So278 yrkande 5.

2. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att till 2010/11 års riksmöte skjuta upp behandlingen av regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden och
b) lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).