Grundläggande om utbildningen

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU11

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 19 mars 2020

Nästa händelse: Justering 12 mars 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

92 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-02-06
Justering: 2020-03-12
Trycklov: 2020-03-13
bet 2019/20:UbU11
3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-18
Debatt i kammaren: 2020-03-19
4

Beslut

Beslut: 2020-03-19