Grundläggande högskoleutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 1990/91:UbU12

Beslutat: 5 juni 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

207 motioner, 4 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1991-05-14
Betänkande 1990/91:UbU12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1991-06-05
4

Beslut

Beslut: 1991-06-05

Protokoll med beslut