Grundläggande betaltjänster

Trafikutskottets betänkande 2009/10:TU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2010

Beslut

Nej till motioner om grundläggande betaltjänster (TU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om tillgång till grundläggande betaltjänster. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om grundläggande betaltjänster (TU11)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om tillgång till grundläggande betaltjänster. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Utskottet understryker dock att det är viktigt att alla får tillgång till grundläggande betaltjänster och att utvecklingen på betaltjänstmarknaden följs. Enligt utskottet kommer det arbete som pågår att bidra till att syftet med att trygga grundläggande betaltjänster i hela landet tillgodoses på ett bra sätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.