Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 september 2013

Beslut

Egenföretagare får utökad rätt till graviditetspenning (SfU15)

Gravida egenföretagare som utsätts för risker i sin arbetsmiljö får rätt till graviditetspenning. Om det finns risk för företagarens hälsa eller för skadlig inverkan på graviditeten eller fostret ska graviditetspenning betalas ut för varje dag som företagaren avstår från att arbeta.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-08-27
Justering: 2013-09-12
Betänkande publicerat: 2013-09-13
Trycklov: 2013-09-12
Reservationer 1
Betänkande 2012/13:SfU15

Egenföretagare får utökad rätt till graviditetspenning (SfU15)

Regeringen föreslår att gravida egenföretagare som utsätts för risker i sin arbetsmiljö ska ha rätt till graviditetspenning. Om det finns risk för företagarens hälsa eller för skadlig inverkan på graviditeten eller fostret ska graviditetspenning betalas ut för varje dag som företagaren avstår från att arbeta.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2014. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-09-18
4

Beslut

Beslut: 2013-09-19
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 september 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:159.

2. Socialförsäkringsförmåner i övrigt vid graviditet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Sf14.

Reservation 1 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S870025
M970010
MP02005
FP18006
C80015
SD18002
V16003
KD17002
Totalt26120068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag