Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid

Utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2009

Beslut

Svenska universitet får utfärda gemensam examen med utländska lärosäten (UbU19)

Universitet och högskolor ska få utfärda en gemensam examen tillsammans med ett eller flera svenska eller utländska lärosäten. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2010 och tillämpas på utbildningar som börjar efter juni 2010. Riksdagen sa vidare nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om bland annat uppföljning och utvärdering av rekryteringen av internationella studenter till svenska lärosäten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositonen. Framställningen avstyrks. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Svenska universitet får utfärda gemensam examen med utländska lärosäten (UbU19)

Universitet och högskolor ska få utfärda en gemensam examen tillsammans med ett eller flera svenska eller utländska lärosäten. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2010 och tillämpas på utbildningar som börjar efter juni 2010. Universitet och högskolor ska också få överlåta vissa förvaltningsuppgifter till ett annat lärosäte - svenskt eller utländskt. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, som bland annat syftar till att öka svenska studenters intresse för att studera utomlands.

Regeringen har också redovisat kommande förslag för att främja internationaliseringen av den högre utbildningen. Bland annat tänker regeringen återkomma med ett förslag om studieavgifter för studenter från länder utanför EES och Schweiz som läser vid svenska universitet och högskolor.

Vidare föreslår utskottet att riksdagen säger nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om bland annat uppföljning och utvärdering av rekryteringen av internationella studenter till svenska lärosäten. Utskottet hänvisar till att regeringen redan arbetar med frågorna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.