Granskning av vissa frågor i samband med regeringens Sydafrikasatsning

Konstitutionsutskottets betänkande 2000/01:KU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 oktober 2000

Beslut

Statsministern och utrikesministern kritiseras för Sydafrikasatsning (KU2)

Konstitutionsutskottet (KU) anmälde för riksdagen sin granskning av regeringens s.k. Sydafrikasatsning. KU kritiserar främst organisationen inom Regeringskansliet inför satsningen, som gjort att beslutsordningen och ansvarsfördelningen blivit svår att följa. Statsråden har ett övergripande politiskt ansvar för vad som händer i deras departement. Statsministern och utrikesministern kan därför, enligt KU, inte undgå kritik. Även upphandlingen av tjänster inom satsningen har visat på brister. Så även hanteringen av förbindelserna med det anlitade konsultföretaget och den anlitade artistförmedlaren. KU finner däremot inte anledning att ifrågasätta att den del av satsningen som skulle finansieras från biståndsanslaget är förenlig med biståndsmålen. Den s.k. artistsatsningen, som skulle finansieras utanför statsbudgeten, har inneburit kostnader för staten som inte ska belasta biståndsanslaget.

Utskottets förslag till beslut: Resultatet av granskningen anmäls för riksdagen
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Statsministern och utrikesministern kritiseras för Sydafrikasatsning (KU2)

Konstitutionsutskottet (KU) anmäler för riksdagen sin granskning av regeringens s.k. Sydafrikasatsning. KU kritiserar främst organisationen inom Regeringskansliet inför satsningen, som gjort att beslutsordningen och ansvarsfördelningen blivit svår att följa. Statsråden har ett övergripande politiskt ansvar för vad som händer i deras departement. Statsministern och utrikesministern kan därför, enligt KU, inte undgå kritik. Även upphandlingen av tjänster inom satsningen har visat på brister. Så även hanteringen av förbindelserna med det anlitade konsultföretaget och den anlitade artistförmedlaren. KU finner däremot inte anledning att ifrågasätta att den del av satsningen som skulle finansieras från biståndsanslaget är förenlig med biståndsmålen. Den s.k. artistsatsningen, som skulle finansieras utanför statsbudgeten, har inneburit kostnader för staten som inte ska belasta biståndsanslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.