Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Konstitutionsutskottets betänkande 1990/91:KU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Justering: 1991-05-21
Betänkande 1990/91:KU30

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1991-06-04
4

Beslut

Beslut: 1991-06-04

Protokoll med beslut